Brf Fyrskeppets styrelse

Anna Sundin Barroso, Ordförande

Bor på: Fyrskeppsvägen 36
Skicka E-post

Dan Alås, Vice ordförande

Bor på: Fyrskeppsvägen 66
Skicka E-post

Fredrik Swan, Kassör

Bor på: Fyrskeppsvägen 50
Skicka E-post

Daniel Ericsson, Bitr. Kassör

Bor på: Fyrskeppsvägen 36
Skicka E-post

Annica Lundquist, Sekreterare

Bor på: Fyrskeppsvägen 62
Skicka E-post

Thomas Olofsson, Ledamot

Bor på: Fyrskeppsvägen 48
Skicka E-post

Chris Lindblom Carlsson, Ledamot

Bor på: Fyrskeppsvägen 34
Skicka E-post

Bodil Håkansson, Suppleant

Bor på: Fyrskeppsvägen 30
Skicka E-post

Sophie Kaiserfeld, Suppleant

Bor på: Fyrskeppsvägen 68
Skicka E-post