Projekt

Styrelsen har under några år haft som mål att verka för att fastigheterna ska bevaras eller återställas så som de var tänkta då området byggdes 1949-1950, med reservation för att det inte går att göra i alla delar eftersom vi samtidigt vill ha energibesparande åtgärder.

Barnvagnsförråd ✓
Under  2016 och 2017 har styrelsen beslutat om att ta fram barnvagnsförråd utomhus. Dessa, 5 stycken, är idag placerade runtom i vårt område och används i allt högre utsträckning. Tanken är att barnvagnar inte ska stå i trappuppgångar, där det också kan bli trångt om flera vill ha in barnvagnar, pulkor mm.

Garagedörrar ✓
2016 beslutade styrelsen att garageportar för föreningens 16 garage ska ersättas med nya. De gamla, oklart exakt hur gamla, var mycket hårt åtgångna och saknade originalfärg. Arbetet blev klart under 2017, portarna är av ek och ger ett klart lyft för området när det gäller intryck.

Portdörrar ✓
Brf Fyrskeppet har kvar portdörrarna från 1949-1950 när området byggdes. När beslut togs 2015 att dessa skulle renoveras var riktlinjen att bevara och skydda dörrarna. En utvändig lättare slipning har gjorts, trädelar har ersatts och lackering har utförts på samtliga portdörrar. Dörrarna, som är av ek, har idag en något rödare ton, som dock ändras med tiden.

Utemiljö ✓
Våren 2017 beslutade styrelsen att ta fram en plan för utemiljön för hela området. Detta innefattar bland annat träd- och växtplantering, planering för utemiljö, längs Fyrskeppsvägen mm. Planen löper över flera år. Styrelsens strävan är samtidigt att inspireras av hur området planerades när det byggdes 1949-1950. Arbetet är pågående.

Sortera matavfall ✓
Under årsstämman fick styrelsen i uppdrag att se över olika lösningar för en mer miljömässig sophantering. Vi har kommit fram till en lösning, beslutet är taget och vi ska sjösätta detta i början av mars 2016. Deltagandet är frivilligt. Genom detta beslut får boende möjlighet att kompostera matrester i ett speciellt kärl.

Cykelställ ✓
Vi har påbörjat installationen av de nya cykelställen. Många av er har säkert redan sätt de nya svarta cykelställen. Testmonteringar har gjorts och allt har gått bra. Nu fortsätter arbetet med att få ut nya cykelställ till hela föreningen.  Vi ser fram emot att få ut de nya fina cykelställen.

Bredbandsbolaget ✓
Gruppanslutning mot Bredbandsbolaget. Förslaget går att läsa här.
Brf. Fyrskeppet har gemensamt röstat att vi ska ansluta oss mot Bredbandsbolaget och få basutbud för Telefoni, TV och internet för 254 kronor i månaden.

Ny föreningslokal ✓
I samband med bygget av de nya tvättstugorna så fann vi en plats för vår nya föreningslokal. Den nya lokalen kommer att vara belägen i port 52. När den är iordningsställd, vilket beräknas till januari 2015, ser vi framför oss att vi har lyckats tillfredsställa många av oss boendes behov.

Det ska vara möjligt att ha barnkalas, där föräldrar ska kunna sitta i loungen under tiden barnen äter tårta. Pentryt kommer att tillhandahålla ett ordentligt kylskåp och frys samt spis för att på bästa sätt kunna förbereda kalas och eller kanske en tjejkväll, grabbmiddag eller pysselkväll.

Tv kommer att finnas, likaså har vi ambitioner att få till ett pingisbord som man smidigt kan ta fram. Belysningen och inredningen ska kunna matcha alla de olika tillfällen som man har i lokalen.

Innergårdar och lekpark ✓
Vi har fått en ny och fräsch lekpark på mellangården. Med ny lekställning och bark på marken och uppfyller EU kraven. På första gården har det även kommit upp ett solskydd. Nya bänkar har också ställts ut där gamla slitna stått och även på ett par nya ställen.

Fönsterrenovering ✓
Under hösten 2013 fram till sommaren 2014 har Brf Fyrskeppet bytt ut samtliga fönster och balkongdörrar i föreningen, som varit utslitna. Det har varit ett omfattande projekt men bytet innebär dels att området som helhet ger ett fräschare intryck, det sparar mycket pengar i energikostnader och det ger en mycket långsiktigt lösning när det gäller underhåll.

De nya fönstren och balkongdörrarna är skyddade mot väder och vind på utsidan vilket gör att underhållet i princip är obefintligt för en lång tid framåt. Även samtliga fönster i källare och i trappuppgångar byts ut under projektet, något som entreprenören startade med under våren 2014.

Beträffande ventilation med nya fönster så är den i princip densamma som tidigare, då som nu finns ventilation ovanför fönstren som man öppnar och stänger själv. Samtliga fönster i lägenheterna har även installerats med nya persienner, något som inte fanns överallt förut. Värt att tillägga är också att projektet löpt på utan några större problem eller hinder.