Frågor & Svar

Här nedan finner du svar på en rad blandade frågor som kan dyka upp, som gäller boendet inom Brf Fyrskeppet. Observera dock att det alltid är den enskilde medlemmens ansvar att ta reda på vad som gäller i olika frågor.

Hur gör jag om jag vill hyra ut min bostadsrätt i andrahand?
Då ska man vända sig till vår förvaltare SBC. Kontaktuppgifter finns under fliken "Förvaltning". Föreningens styrelse beslutar om andrahandsuthyrning, och det krävs giltiga skäl för att hyra ut i andrahand. Observera att man bostadsrättsinnehavare själv är hyresvärd om man hyr ut i andra hand.

Finns det några gemensamma utrymmen i föreningen?
Ja, det finns en föreningslokal. Där håller vi bland annat Öppet hus och styrelsemöten. Lokalen passar utmärkt att hyra för till exempel kalas eller liknande. I lokalen finns kaffebryggare, glas, tallrikar, bestick, trinett, mikrovågsugn, kyl, frys mm. Instruktioner för att boka lokalen finner man under fliken "Lokaler".

Hur gör man för att hyra övernattningslägenheten?
Instruktioner för hur man bokar lägenheten finner du under fliken "Lokaler". Den kostar 250 kronor/natt och har det mesta som behövs i en lägenhet. Observera att det kan vara bra att vara ute i god tid, till exempel inför storhelger.

Hur gör man om man vill ha en p-plats eller ett garage?
Då kontaktar man vår förvaltare SBC, och deras kundcenter. Brf Fyrskeppet har p-platser utomhus med elstolpar samt platser utan. Föreningen har även ett antal garage. För att få ett garage behöver man ställa sig i kö, som sköts av vår förvaltare.

Hur många p-platser och garage finns det i föreningen?
P-plats eller garage hyr man, detta administreras av vår förvaltare SBC. Inom Brf Fyrskeppet finns 39 p-platser med elstolpe (570 kronor/månad) och 51 p-platser utan elstolpe (444 kronor/månad). I föreningen finns även 16 varmgarage (1340 kronor/månad).

Kontakta vår förvaltare via fliken "Förvaltare" om du är intresserad av en parkeringsplats eller garage. För närvarande är det kö till alla typer av parkeringsplatser. 

Hur påverkar jag mitt boende?
Varje år håller Brf Fyrskeppet en föreningsstämma, det är föreningens högst beslutande organ. Här gör man sin röst hörd genom att rösta, ställa frågor och komma in med motioner innan stämman.

Brf Fyrskeppet har också kontinuerliga gemensamma träffar, så kallat Öppet hus. Här kan medlemmar komma med frågor, synpunkter och idéer. Öppet hus är också ett utmärkt tillfälle att pejla in vad styrelsen arbetar med.

Vad gör jag om tvättmaskinen har gått sönder?
Då ska man vända sig till vår förvaltare direkt och göra en felanmälan, det gäller samtlig tvättutrustning i våra gemensamma tvättstugor, man felanmäler omgående. 

Hur mycket får jag bygga om i min bostadsrätt?
Du får måla om, lägga in nya golv, bygga om kök och badrum. Du kan inte utföra ändringar som kan vara till men för andra medlemmar eller för bostadsrättsföreningen. När det gäller ombyggnation av badrum/våtutrymmen så är det viktigt att detta utförs av fackmän. När det gäller rivning av väggar så är en del av dem bärande.

Hör alltid av dig till styrelsen eller till vår förvaltare om du är osäker. Det är också viktigt att vår förvaltare får veta om det görs några väsentliga förändringar.

Vilka tider få man bygga om och renovera?
Renovering och reparationsarbeten med borrande och hamrande, eller andra störande ljus är endast tillåtna under följande tider:
Vardagar klockan 8-17
Lördag, söndag och övriga helgdagar klockan 10-16

Får jag montera en köksfläkt?
Man får endast byta till kolfilterfläkt. Tryckande fläktar (fläktar med motor) som är kopplade till ventilationskanalen kan skapa obalans i fläktsystemet och är därför inte tillåtna.

Är det viktigt att gå på föreningsstämman?
Som medlem i en bostadsrättsförening är man med och fattar beslut. Detta gör man genom att närvara vid såväl föreningsstämma (som hålls en gång per år) samt vid extrastämmor. Genom att utebli från dessa så överger man sin röst och därmed sin chans att påverka sitt boende. Ju fler som deltar i de årliga föreningsstämmorna ju bättre demokrati får föreningen.

Andra sätt att påverka är att gå på Öppet hus. För mer information om dessa, se kalendariet. Man kan också engagera sig i vår Trädgårdsgrupp, se under fliken "Kontakt".

Hur gör man för att gå med i styrelsen?
Då kontaktar man föreningens valberedning, kontaktinformation finns under fliken "Kontakt".

När är det städdagar i föreningen?
Vi håller traditionellt en vår- och en höststäddag per år. Då träffas vi på en gård, delar ut krattor, spadar och andra redskap. Efter vårt slit brukar vi grilla korv och fika tillsammans.

Inom Brf Fyrskeppet finns en Trädgårdsgrupp, som ibland träffas och diskuterar hur man kan plantera och ordna så att det blir fint på gårdarna. Trädgårdsgruppen hittar man under fliken "Kontakt".

Jag vill grilla på balkongen, är det okej?
Nej.

Vem är det som sköter snöröjning ?
Brf Fyrskeppet har för närvarande ett avtal med PT Gruppen AB som har dessa uppdrag.

Är det okej att ställa grejer i källargångarna, även om det bara för ett tag?
Nej, det är inte tillåtet. Orsaken är att det finns föreskrifter som gäller ur brandsäkerhetssynpunkt. I Brf Fyrskeppet finns gott om utrymmen för cyklar och barnvagnar. Saker som ställs i källargångar plockas bort efterhand, det är något som belastar Brf Fyrskeppets ekonomi. Helt i onödan.

Är det tillåtet att parkera på gårdarna med motorfordon?
Nej, det är inte tillåtet. Det råder p-förbud kring våra fastigheter om inte skyltning hänvisar till något annat. Securitas sköter p-bevakning inom våra fastigheter, de har rätt att bötfälla motorfordon som står otillåtet parkerade.

Jag har inget inlogg eller glömt bort mitt lösenord till bokningssystemet. Hur gör jag ?
Tag kontakt med SBC kundcenter så hjälper de dig . Under tiden kan du boka via tavlorna vid respektive tvättstuga. Övernattningslokalen kan bokas via tavlorna vid tvättstugorna 31 samt 52.