Felanmälan

När gör jag en felanmälan?
Stopp i avlopp, kallt i lägenheten, dörrar som smäller, tvättmaskiner som inte fungerar, drag från fönstret är några exempel på när du gör en felanmälan.       

Öppettider
Helgfria vardagar mellan 7-16. Skulle det vara en akut felanmälan övriga tider kontaktar du fastighetsjouren.

Felanmälan
Telefon: 0771-722 722

Fastighetsjour
Telefon: 08-18 70 00

Störningsjour
Telefon: 08-551 121 71

Gör en felanmälan