Nyhetsarkiv

Vi byter undercentraler i våra fastigheter
sep 11, 2019 | I vintras var det några av våra fastigheter som var utan värme ett par dagar, detta var till följd av att en undercentral var redo för byte. Efter diskussion under sommaren kom vi fram till att vi är tvungna att byta alla våra undercentraler för att säkerställa att detta inte händer igen. I förra veckan påbörjade Sofia Rör sitt arbete med byte. Avisering gjordes enligt de ritningar som fanns tillhanda. Trots detta så var det fler hus som blev påverkade av vattenavstängningen. Föreningen har arbetat hårt tillsammans med entreprenören för att finna de rätta ritningarna och säkerställa att detta inte händer igen. Värmen (i elementen) är avstängd till och från fram till den 4e oktober kl. 18:00 då en sista installation görs på alla fyra undercentraler.   Vi har två centraler till som behöver bytas och dessa kommer att påverka port 48-64 samt port 66-80. Tidplan för detta är: Port 48-64 -Tisdagen 17e september Port 66-80 -Tisdagen 24e september Hur påverkas jag? Vattnet är avstängt mellan kl.08:00-18:00. Varmvattnet kan vara kallare än vanligt under 1-2 dygn. Detta för att det är justeringar i centralerna som behöver göras när de är utbytta. Värmen i elementen är avstängd från och till fram till fredagen den 4e oktober.

Eldningsförbud
jun 18, 2019 |  Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Stockholms län. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Förbudet omfattar hela Stockholms län och gäller tillsvidare. Se länk till Stockholms Brandförsvar för att hålla dig uppdaterad.https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldningsforbud//Styrelsen

Trevlig sommar önskar nya styrelsen
jun 11, 2019 | Tack till alla som närvarade på årsstämman och gick igenom ytterligare ett verksamhetsår för denna förening. Stämman valde en ny styrelse och vi har konstituerat oss enligt följande:  Anna Sundin Barroso – Ordförande Dan Alås – Vice ordförande Fredrik Swan – Kassör Daniel Ericsson – Biträdande kassör Annica Lundquist – Sekreterare Thomas Olofsson – Ledamot Chris Lindblom Carlsson – Ledamot Bodil Håkansson – Suppleant Sophie Kaiserfeld – Suppleant Med denna nya konstellation känner vi oss trygga med att ta hand om höstens projekt, som ni vet kommer att fokusera på dränering, fasader och stammar. Ha en riktigt fin sommar!   /Styrelsen

Rekordmånga var med på städdagen
maj 2, 2019 |  Allt gick enligt plan på städdagen, i alla fall nästan. Styrelsen fick nämligen åka och inhandla mer mat och dryck än som planerat. Orsaken – väldigt många dök upp på årets vårstädning. Detta är förstås väldigt kul och något vi ska förvalta. Tidigare städdagar brukar det komma mellan 40-60 personer. Denna gång var det några som nämnde att det var uppemot 80 personer, en otroligt bra siffra. Stort tack till alla som deltog och gjorde dagen.
Som ni säkert såg så satsade vi extra på maten, med fint svenskt nötkött till hamburgare, med sallad, frukt, godis och dryck. Detta är något som också ska finnas mer av i framtiden. En diskussion vi fört är att just vårstädningen är den vi satsar mer på i matväg. Men höststädningen är förstås inte mindre värd för det, då vi städar inför kommande vinter.Vi vill samtidigt påminna om att containrarna alltjämt blir överfyllda. Nu fanns det inte tillräckligt med slutna containrar att beställa. Men om man går och slänger skräp och ser att containern är full, då ska man gå till en annan, för det finns alltid plats i någon. Resultatet av överfyllda containrar blir att alla vi medlemmar får betala tusentals kronor extra pga överfyllnad. Annat att tänka på: de som samlar ihop löv och skräp i sopsäckar behöver kasta in dem i containrar. Denna gång lämnades det säckar lite varstans, det medför förstås mycket extaarbete för styrelsen att gå och samla in dessa efter att städdagen är slut.Återigen, tack för ert deltagande. Vi ses till årsstämman!
Styrelsen

Hyreshöjning 2019
feb 26, 2019 |
Årets hyreshöjning mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är fastställd till 1,6 %. Detta blir retroaktivt från 1 januari 2019.
/Styrelsen

Viktiga datum första halvåret 2019
jan 21, 2019 |
Boka in den 27 april, då är det dags för vårens städdag. Denna gång lägger vi lite extra krut på maten såväl som städningen i området. Vi hoppas på samma gedigna engagemang från medlemmarna.
Den 4 juni i år hålls årsstämman. Vi återkommer om lokal och mer detaljer i nästa kvartalsbrev.
// Styrelsen

Kvartalsbrev December 2018
dec 31, 2018 | Vi har förstås skäl att löpande återkomma om hur det går i föreningens mycket omfattande planer på fasad- och dränering, så även i detta brev. En del har dragit ut på tiden, bland annat kring inkommet anbud från entreprenör. Förseningar och försiktighet i den här typen av upphandlingar är inget ovanligt.Det som är nytt, och som en del av våra medlemmar känner till, är att stammarna i våra källare i princip är uttjänta. Styrelsen har under hösten begärt inspektioner och filmning i vissa hus, som visar att det är dags att byta dessa stammar. En diskussion pågår därför just nu med att föra in detta projekt i vår fasad- och dräneringsupphandling. Stammarna kan flyttas ut och löper under jord längs med huskroppar, detta görs då husen är i dräneringsfasen. Det medför samtidigt en lägre kostnad än om källare skulle ha bilats upp för att komma åt de gamla järnstammarna. Vi försöker således ta tre flugor i en smäll. Styrelsens ambition är att få allting att löpa på smidigt och under så kort projekttid som möjligt, så vi slipper ha en byggarbetsplats i området under många år. Därför är planen nu att baka in källarstammarna i projektet. Ett sådant totalprojekt som nämns ovan är förstås en mycket stor ekonomisk utgift, likväl behöver det göras. Samtidigt som föreningen i det långa loppet får betydligt mindre underhållskostnader, eftersom vi betar av så stora projekt planenligt och i takt med den rådande underhållsplanen. Styrelsen har haft möten med vår förvaltare kring finansiering och det finns enpreliminär plan som vi kommer att berätta mer om när beslut är tagna. 
Det är juletid, en tid att umgås, äta gott och kanske resa bort. Vi vill därför uppmana medlemmar att vara extra vaksamma i området. Det har inträffat inbrott både i vår förening och i grannområden i Kärrtorp under senhösten. Se gärna över grannars bostad om de är bortresta ochring polisen direkt om ni ser något som kan vara ett brott. Samma vaksamhet är viktig att ha med sig ur brandsäkerhetssynpunkt. Glöm inte släcka ljus efter er, varje år inträffar bränder på grund av slarv med eld runt jul. 
I början av nästa år återkommer vi med information om ny städdag (där vi ska satsa lite mer på god mat!) samt datum för årsstämma. Men nu är det dags att ta julledigt för styrelsen. Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Förslag till nya stadgar
nov 21, 2018 | Under fliken "Dokument" finner man nu det nya förslaget till stadgar med de korrigeringar som antogs.
// Styrelsen

Protokoll från extrastämma
nov 20, 2018 | Protokollet från extrastämman den 13e november finns nu upplagt under fliken " Dokument".
 //Styrelsen

Kalla element ska felanmälas
okt 29, 2018 |

Ett antal medlemmar har hört av sig om att elementen är kalla trots att utetemperaturen sjunkit. Det kan bero på att det är luft i systemet. Om man inte med säkerhet vet hur man luftar själv så ska problemet med kalla element felanmälas till SBC.
En entrepenör kommer under dagen att utreda ifall det är något annat som är fel.
Styrelsen har bett SBC att prioritera dessa ärenden, varför det är viktigt att man felanmäler så att vår tekniske förvaltare också får reda på omfattningen. /Styrelsen

Förslag på nya stadgar utlagt
okt 9, 2018 |  Styrelsen kommer inom kort att kalla till extrastämma gällande modernisering av våra stadgar.
Förslaget finns att läsa under fliken Dokument. Förslaget kommer även att finnas utskrivet i styrelserummet där man kan få ta del av och läsa dokumentet, om man inte kan skriva ut själv. Stadgarna är hämtade från vår medlemsförening Bostadsrätterna.Notera att förslaget på nya stadgar inte kommer att delas ut per post. De som inte har tillgång till internet kommer att aviseras möjlighet att läsa stadgar i styrelserummet. Det utskicket kommer ut tillsammans med kallelsen./Styrelsen

Kvartalsbrevet september 2018
sep 24, 2018 |  Gällande fasad- och dräneringsprojektet; vi är nu i en ny fas. Styrelsen har nu fått in ett antal anbud gällande totalentreprenad, vilket innebär att en entreprenör får ansvar för hela projektet. Projektet är omfattande kostnadsmässigt och dels löper det över ett antal år.  
Närmast under hösten väntar närmare analyser och genomgångar av anbuden. För att slutligen landa i att vi träffar kanske ett par entreprenörer som får presentera sina idéer vidare över hur verksamheten ska skötas.  
Styrelsen är som vanligt mån om det i grunden ska finnas en god kommunikation både till medlemmar och styrelse, från entreprenören. Det var också något som var värdefullt under fönsterprojektet.

Många undrar säkert – vad blir det för färger på fasaderna och hur kommer utemiljön se ut när dräneringarna är klara? Till detta kan vi svara: det är förstås för tidigt att presentera färgförslag på fasader i nuläget. Men utgångsläget är att återställa och bevara området som det var tänkt när det byggdes 1949-1950. Utemiljö; styrelsen har tidigare tagit fram en trädgårdsplan för utemiljön i hela vårt område. Vi ämnar att följa den, med eventuella mindre justeringar. Planen finns att titta på i styrelserummet. Klart är att buskage intill fasader måste röjas bort, vi tar hjälp av expert för att spara både träd och buskar som ska vara kvar till efter projektet. Nya ska planteras, men det är långt dit.

Styrelsen kommer att kalla till en extrastämma inom kort. Det är något som formellt behöver göras när stadgarna ska ändras. Brf Fyrskeppet har gamla och omoderna stadgar som är svåra att tyda då de är skrivna på ett otydligt sätt.
Syftet är dels att justera stadgar så att de uppdateras enligt nuvarande gällande lagar samt att få tydliga stadgar som är lätta att förstå för alla. Här finns till exempel tydligare beskrivet vilket ansvar man har som medlem, vad som gäller för bostaden och tydligare beskrivet vad som gäller för styrelse och förening.
De nya stadgarna kommer snart att läggas upp som förslag på hemsidan, där vi uppmanar att man laddar ner och läser in sig. Den som inte har tillgång till internet kan passa på att läsa förslaget om nya stadgar under städdag alternativt tala med ledamot i styrelsen och få en genomgång.
Enligt våra regler ska vi hålla två extrastämmor innan årsstämman. Den första blir i november och nästa strax efter årsskiftet.
Stadgarna är hämtade direkt från vår medlemsförening Bostadsrätterna.

Städdag i höst
Datum: Lör 29 september
Tid: 10.00
Plats: Mittengården (FV 48)

Extrastämma, stadgar (kallelse kommer)
Datum: Tis 13 november
Tid: 18.30
Plats: Föreningslokalen (FV 50) // Styrelsen 

Totalt eldningsförbud
jul 26, 2018 |
Igår utfärdade man totalt eldningsförbud i Stockholms län, detta innebär att man inte får grilla även på privat mark.
Vi rekommenderar att man kontrollerar uppdatering hos Stockholms stad, se nedan länk.
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Park-natur-och-friluftsliv/Eldningsforbud-i-Stockholms-lan/

/ Styrelsen

BRF Fyrskeppet rustar sig för framtiden
jun 1, 2018 |
Återigen har vi rundat av ett verksamhetsår, tack till alla er som närvarade på årsstämman och gav feedback och ställde bra frågor. Vi har nu valt en ny styrelse, som vi gör varje år i vårt konstituerande möte ( se nedan). Vi har en stark, driven och kreativ styrelse, Flera av oss har varit med länge vilket ger god erfarenhet samtidigt som vi sakta får nytt tillskott för att säkra en stark styrelse för framtiden. Det är ju stora historiska projekt på gång i vår förening som har anor från slutet av 40-talet. Sakteliga rustar vi upp och blandar ny teknik med en känsla för hur vårt område också var då det byggdes. Mer ny teknik kommer ( vi tittar på nya digitala lösningar i vissa delar), samtidigt som vi nu går mot fasadrenovering, där vi önskar en återställning till den fräscha ursprungsfärgen som fanns då husen byggdes.  Vi återkommer om detta lite längre fram i projektet. 
Vi har gått igenom flera stora projekt; nya tvättstugor, fönsterbyten, nytt skalskydd och är nu på väg in i det största hittills, fasaderna. Allt det här, som vi hittills finansierat själva, gör att vi står starka i framtiden. För det är projekt som i stora delar kräver tålamod från boende, de kostar mycket pengar men gör också att vi kommer att vara attraktiva som förening då vi hunnit så långt. Det är också så att mycket återstår. Vår underhållsplan sträcker sig till 2037, så arbeten kommer att pågå i någon form varje år. Men det är långsiktighet som krävs och det är så vi arbetar i styrelsen.
Inom kort kommer kvartalsbrevet att delas ut med lite information, bland annat om datum för höststädning. Styrelsen brukar ha visst sommaruppehåll och mejl kan ta lite längre tid att få svar på. Men vi finns alltid nåbara, någon av oss. 
Med detta sagt önskar jag alla en fin sommar./ Jani Sallinen, ordförande, Brf Fyrskeppet
Nya styrelsen:Jani Sallinen, ordförandeAnna Sundin Barroso, vice ordförandeLena Fohlin, kassörDan Alås, biträdande kassörAnnica Lundquist, sekreterareFredrik Swan, ledamotThomas Olofsson, ledamotAnn-Mari Svensson, suppleantBodil Håkansson (NY), suppleant

Årsstämma
maj 21, 2018 | Hej
Vi vill påminna om årsstämma den 28:e maj i Kärrtorps aula (matsalen).Adress: Karlsövägen 9Tid: 18:30
Välkomna ! 
/Styrelsen

Information om ny bebyggelse och p-platser
apr 13, 2018 |  Stockholms stad har planer på att bygga nya bostäder vid Åstorpsringen, nära infarten till Fyrskeppsvägen. Den mark som kan komma att exploateras som direkt berör Brf Fyrskeppet är den där vi har cirka 10 p-platser , invid Åstorpsringen. P-platserna följde med när bostadsrättsföreningen bildades och fastigheterna köptes loss. Dessa är dock placerade på stadens mark.Risken finns därför att föreningen blir av med dessa p-platser. Styrelsen har därför beslutat ett köstopp på p-platser inom föreningen, till förmån för de som eventuellt behöver flyttas in. Dessa kommer att prioriteras på platser som blir lediga. Styrelsen kommer också att försöka att ersätta dessa p-platser inom vår mark, i den mån det är möjligt. När det gäller stadens byggplaner så bevakar styrelsen frågan och kommer att ge staden våra synpunkter när tillfälle ges. Preliminärt är ett samråd planerat våren 2019.Mer om planområdet går att läsa här

Kvartalsbrev
mar 19, 2018 | Omfattande projekt väntar – och en historisk milstolpe
 
De flesta känner vid det här laget till att styrelsen under ganska lång tid både nämnt och arbetat med projektet att renovera våra fasader. Vi har idag nått till en punkt där detta kommer att förverkligas, styrelsen har tagit beslut; projektet är påbörjat där vår förvaltare SBC leder arbetet med att ta in offerter och göra en anbudsförfrågan enligt ställda krav. I detta ingår även dräneringar, något som styrelsen anser är bättre att göra nu än om 1-3 år då fasaderna är klara. Projektet kommer att vara tidskrävande för styrelsen i Brf Fyrskeppet såväl som att det kommer att påverka vårt område, som blir en byggarbetsplats i något år. Hur lång tid projektet kommer att ta är för tidigt att säga. Styrelsen har dock sagt att dräneringar och fasadarbeten ska påbörjas på ”udda sidan”, det vill säga sidan med udda husnummer, Fyrskeppsvägen 15-47. Så den sidan kommer att färdigställas först. Fasad- och dräneringsarbeten har pågått i Kärrtorp i flera år, vi följer alltså med den trenden. Projektet kommer, som alla säkert förstår, att innebära ett rejält lyft utseende-och kvalitetsmässigt. När det gäller färgsättning på fasader så väntar inga större överraskningar, tanken för styrelsen som har suttit de senaste åren är att vidhålla och återskapa en del av den estetik som rådde när husen byggdes 1949-1950, en linje vi följt i flera frågor. Ni som följer informationsflödet från styrelsen vet också att vi tagit fram en omfattande plan för vår gemensamma utemiljö, med hela Fyrskeppsvägen i fokus. Som vi önskar ska bli en tjusig entré med fin och arrangerad växtlighet in i Kärrtorp och vårt område. Denna plan kommer att påbörjas i omgångar när fasaderna sakteliga blir klara. Ekonomi; målsättningen är att så långt vi kan vara självfinansierade i projektet. Det handlar om stora summor, så vi kan inte i dagsläget säga mer än att det är en målsättning. Analys görs över hur långt vi kan finansiera själva genom kommande år.
 
Viktiga datum – årsstämma och vårstädning
 
Städdag, vår
Datum: lördag den 14 april
Tid: 10-14
Var: Samling på mittengården (Fyrskeppsvägen 48)
Hur: Som vanligt meddelar vi lite nyheter, går igenom dagen. Containrar kommer som vanligt att finnas utplacerade för grovsopor. Notera 1: Elsopor slängs i separata säckar. Notera 2: Är en container fylld till kanten, gå till en annan (det kostar mycket pengar om containrar är överfyllda).
Mat: Ja, som vanligt grillar vi hamburgare och korv, med vegetariska alternativ. Kaffe och dricka.
 
Årsstämma
Datum: måndag 28 maj 
Tid: 18.30 Var: Kärrtoprs Gymnasium
Övrigt: Glöm inte att skicka in motioner, sista mars är deadline (detta framgår i våra stadgar).
 
Styrelsen önskar alla en härlig kommande vår, vi ses! 

Nyheter från styrelsen - fasadprojekt igång och nya förrådsutrymmen
feb 12, 2018 |  Det första steget i dränerings- och fasadprojektet är nu taget. Styrelsen har beslutat att anta offert om projektledning från SBC, som också är vår förvaltare. Projektet är omfattande, med detta första steg innebär att SBC påbörjar arbete med att lägga upp anbudsförfrågan och hitta ett antal lämpliga entreprenörer, som kan sköta en totalentreprenad. Vi kommer att ha skäl att återkomma till dessa projekt över en lång tid framöver. Styrelsen har beslutat att höja prisbasbeloppet för andrahandsuthyrning till tio procent ( från fem). Detta gäller från och med den 6 februari 2018.På gång; vi har i styrelsen nu inventerat cykel- och barnvagnsrum. Under vinter vår kommer utrymmen att tömmas, låsas upp samt skyltas om. Avisering kommer att ske över vilka lokaler som tillsatts detta.//Styrelsen

Kvartalsbrev
dec 27, 2017 | Hösten 2017
Styrelsen har som vanligt haft en intensiv höst, denna gång med fokus på investeringar som ska lyfta vårt område och vårt boende på lång sikt; dräneringar och fasadrenoveringar. Vi har också, som tidigare aviserat, sagt upp avtalet med vår förvaltare SBC. Vi har tagit in annat anbud, så även från SBC. Styrelsen har därefter beslutat att återigen anta bud från SBC, som lämnat in ett bra avtal. SBC har också signalerat ett starkt intresse att få vara vår förvaltare. Vi har idag fått en engagerad teknisk förvaltning, vilket är glädjande. Vi har också fått ett konkurrenskraftigt pris på avtalet som helhet. Gällande fasader och dräneringar så pågår just nu samtal med entreprenör om projektledning (ska upphandlas), som ska ta in offerter från entreprenörer inom den aktuella sektorn. Vi återkommer om detta allt mer löpande under våren 2018.
 
Hobbylokal skjuts på framtiden Vi har även tidigare flaggat för att en lokal ska kunna utvecklas till ett hobbyrum med gym, som ska vara till för våra medlemmar och hyresgäster. Dessvärre behöver vi meddela att vi väntar med att realisera detta projekt. Orsaken är att vi inte ännu vågar göra investeringar på annat håll, på grund av de omfattande projekten som väntar. Vi har fått in förslag, vilket är glädjande, på vad vi kan tänkas ha för faciliteter i lokalen. Denna styrelses ambition är att lokalen ska förverkligas, vi får dock vänta in ett säkrare läge.
 
Avgiftshöjning – två procent 2018 Styrelsen har på vår ekonomiska förvaltares inrådan beslutat att höja avgifterna med 2 procent under 2018, höjningen gäller från och med 1 januari. Anledningen är att vi inför fasadrenoveringen genomfört en analys av huskropparnas dräneringsbehov. Det har visat sig att vi bör utföra dränering vid samtliga våra tio fastigheter. För att finansiera dessa ytterligare underhåll är vi därför tvungna att se till att vi har en fortsatt stark ekonomi. Underhållskostnader ska i en Brf fördelas någorlunda jämnt över tiden på de medlemmar som bor i huset, och därför måste vi avsätta pengar till underhållet så att värdet på bostadsrätterna fortsätter vara stabilt och inte urholkas.
 
I vår budget för 2018 har vi avsatt pengar i enlighet med vår underhållsplan till dessa större projekt som gäller våra fastigheter.
 
Se efter i området och håll trappuppgångar fria Vi noterar att det än idag förekommer att boende ställer ut barnvagnar och annat i våra trappuppgångar. Vi måste här återigen påminna om att detta inte är tillåtet, då trappuppgångar är brandutrymningsväg! Om inte detta blir bättre så kommer styrelsen att behöva vidta åtgärder, som att berörda medlemmar/hyresgäster får en avisering och tillsägelse. Så vänligen, notera detta. Se till att tala med grannar om att ha lite översikt på din bostad om du är bortrest. Om du är hemma och andra bortresta, ha lite koll å grannarnas vägnar. På så sätt kan vi förhindra inbrott.
 
Styrelsen önskar alla en riktigt god jul och en god fortsättning på nästa år!

Höjd avgift för 2018 och nytt förvaltningsavtal
dec 4, 2017 |
Styrelsen har beslutat att höja avgifterna i föreningen med 2 procent från och med den 1 januari 2018. Skälet till höjningen är att vi har ökade kostnader och är på väg in i större projekt.Styrelsen har också omförhandlat vårt avtal med SBC efter att ha konkurrensutsatt förvaltningen. Vi har nu ett nytt avtal som är mer fördelaktigt med hänsyn till pris och levererad service.Styrelsen har ännu inte tagit beslut om utökat avtal gällande städning av utemiljö. Men detta är på gång.
/Styrelsen

Påsar för kompost
nov 1, 2017 |

I tvättstugan på Fyrskeppsvägen 52 finns nu två kartonger med avfallspåsar för kompost. Notera även att sådana påsar finns att hämta gratis på de flesta stormarknader om de är slut i föreningen. Styrelsen beställer vid tillfällen in fler kartonger och ställer ut. Men vid händelse att de är slut så kan alltså dessa även hämtas gratis på ett flertal ställen, exempelvis Ica Kvantum i Sickla.Här en länk till exempel på flera ställen:https://www.srvatervinning.se/nyapasar

Viktig information
okt 9, 2017 | Vi har noterat att det förvaras barnvagnar, cyklar , i vissa fall även sopor och andra föremål i våra trappuppgångar. Det är viktigt att förstå att trappuppgångarna inte är tänkta som förvaringsplatser. Uppgångarna är även att betrakta som utrymningsvägar vid tex brand. Det kan bli mycket kostsamt om föremål i trappuppgången skulle försvåra en brandutryckning. Ännu svårare om bråte i uppgången skulle vara orsaken till brand. 
Vänligen visa hänsyn för detta. Det finns cykelrum i våra källare och förvaringsmöjligheter utomhus.
/ Styrelsen

Kvartalsbrev
okt 8, 2017 | Vi inleder med att rikta ett stort tack till alla som deltog under höststädningen. Inte riktigt lika många närvarade som i våras, men vi ser tydligt att städdagen blivit ett forum för umgänge, diskussion och ideutbyte. Och det är ett gott betyg för oss, att det blivit en självklar mötesplats. Ni som tidigare inte deltagit, testa att vara med och lära känna grannar ! Till våren ses vi igen.
Som vanligt får de som deltar under städdagen förhandsinformation om pågående aktiviteter i styrelsen. Vi kunde berätta några saker:
Fasadarbeten: Styrelsen har beslutat att göra en undersökning av dräneringsbehovet innan vi ger oss in i en upphandling om fasaderna. Detta utförs av SBC med konsult. Vi inväntar svar här, antingen behöver alla huskroppar dräneras eller några av dem, innan fasadprojektet kan börja. Vi meddelar när vi vet mer. 
Hobbylokal: Som vi tidigare berättat så har vi en lokal med vilken styrelsen jobbar med en ide om en gemensam hobbylokal/gym. Lokalen ska ytskiktrenoveras. Den är uppdelad i två rum, där ett rum är tänkt att bli ett hobbyrum ( innehåll inte spikat dagsläget). Det andra rummet blir ett gym, med motionsmaskiner så att det går att träna hela kroppen. Styrelsen tittar i dagsläget på vilken typ av inköp som behöver göras och ska inom kort ta beslut om renovering. 
Utemiljö: Den konsult som anlitades av styrelsen att utföra ett visionsarbetet för utemiljö i hela vårt område är n u klar. Resultatet är en omfattande rapport, med allt från enskilda växtval till nya typer av murar. Rapporten, som är ett underlag för styrelsens framtida beslut, har tagit hänsyn till ursprungsiden då området ritades under 40-talet. Styrelsen har tänkt att hålla Öppet hus kring detta, där konsulten närvarar och berättar hur hon tänkt för vårt område. Arbetet med utemiljö kan dock inte påbörjas förrän det står klart när fasadarbeten/dränering startar. Men vi kan säga att det är ett helt nytt grepp över hela vårt område, som kommer att ge ett stort lyft för oss in i framtiden.
Budget: Styrelsen ska i kommande dagar ta beslut om budget för kommande verksamhetsår. Styrelsens mål är att föreningen på egen hand ska finansiera dränering och fasadarbeten så långt det bara går. Därmed gör vi inga andra större investeringar, utan sparar pengar.
/ Styrelsen

Arbeten med träd under sommaren
aug 14, 2017 | Under sommaren har en arborist anlitats för att se över vissa riskträd samt att utföra beskärningar av större träd längs Fyrskeppsvägen. Vissa träd har växt mycket nära fasader, har ibland varit dåligt rotade ( tex växt på berg) eller varit på väg att dö. Dessa arbeten utförs främst av säkerhetsskäl, vid starka vindar har vi sett stora träd brytas och torra grenar knäckas och fara ner till marken. Arbetena har utförts under juli månad och har föregåtts av inspektion av arborist. I augusti kommer trädresterna att fraktas bort från området.
/ Styrelsen

Kvartalsbrev
jun 18, 2017 |
Innan styrelsen i Brf Fyrskeppet tar sommar så avslutar vi som vanligt med Kvartalsbrevet. Det är väldigt många projekt på gång just nu. Styrelsen har ännu inte beslutat vilka som ska prioriteras, men vi har en del punkter från årsstämman samt en del andra spännande projekt som vi tar med oss in i hösten och mot nästa år. Här är den nya styrelsen samt ny valberedning:
Jani Pirttisalo Sallinen, ordförandeAnna Sundin Barroso, vice ordförandeAnnica Lundquist, sekreterareLena Fohlin, kassörPierre Brice Hellsing, biträdande kassörThomas Olofsson, ledamotFredrik Swan, ledamotDan Alås, suppleantAnn-Mari Svensson, suppleant
Daniel Ericsson, valberedning, sammankallandeJonas Lantz, valberedningYlva Swahn, valberedning
De projeket som är prioriterade under hösten hör till den linje som styrelsen följt under ett par år, upprustning och återställning. Dels handlar det om upprustning av våra gemensamma utrymmen. V har redan sett att nya källar- och lokaldörrar och garageportar är på plats.
Styrelsen har under senvåren tagit ett beslut om en helhetslösning för våra gemensamma utemiljö. En konsult arbetar just nu med att rita upp området och komma med lösningar när det gäller trädplantering ( bla längs Fyrskeppsvägen ) och andra lösningar när det gäller utemiljö. Själva arbetet kommer att löpa över 2-3 år och utföras i enlighet med den plan som tas fram.
Vi har även nu en lokal som vi preliminärt planerar att göra till en gemensam hobbylokal, med plats för symaskin och arbetsbänk. Verktyg och maskiner kommer inte att tillhandahållas. Intill detta rum kan det bli ett mindre gym som kan bokas via hemsidan eller appen ( som används till att boka tvättstuga, föreningslokal och övernattningslokal idag).Framför oss har vi de större projekten, fasader och översikt av dräneringsbehov. Dessa projekt behöver planeras och kommer att pågå över längre tid. Här kommer vi att få skäl att återkomma med mer information längre fram. Under sommaren - vi vill be alla boende i Brf Fyrskeppet att vara vaksamma och hjälpa varandra om ni är bortresta. Säg till grannen om ni reser bort och ha lite koll! Tillsammans gör vi området tryggare. 
Städdag för hösten är 23e september!

Styrelsen önskar alla en riktigt härlig sommar ! 
Glöm inte att läsa igenom dokumentationen om badrumsfönster. Den hittar ni under fliken dokument. 


Årsredovisningen för BRF Fyrskeppet 2016
maj 11, 2017 | Finns nu tillgänglig, under Dokument och Årsredovisning 2016 . Denna kommer också att skickas ut till alla medlemmar.Ps.Glöm inte Årstämman tisdagen den 23 maj klockan 18:30 i Kärrtorps Gymnasium, då kan du få en muntlig redogörelse av årsredovisningen och dessutom träffa dina grannar !!Ds.//Styrelsen

TV, Bredband och Telefoni på BRF Fyrskeppet
maj 5, 2017 | Det antal som valt att ansluta sig till våra numera avgiftsfria bredbandstjänst (ingår i hyran/avgiften)
är nu 224 och till TV-utbudet (T1-bas), är nu 168 av totalt 240 hushåll.Vi vill också påminna om att vi nu påbörjar en avveckling av TV från Canal Digital, den som således sker över det äldre kabelnätet.
Så det finns det gott om tid kvar att ansluta tills att nedsläckningen är gjord och att det slutligen blir svart i rutan dec 2019. Har du frågor kring avtalets omfattning så vänder du dig till kontakt@brffyrskeppet.se eller om du är en av de som är intresserad av att
kostnadsfritt ansluta dig till vårt bredbandsnät och börja utnyttja de tjänsterna ? Kontakta Bredbandsbolaget på kundtjänst telefon 0770-777 000Läs mer på http://www.bredbandsbolaget.se/tv/index.html vad som ingår och vad som tillkommit i TV-utbudet T1-bas   /Styrelsen
 

Trädunderhåll för säkerhet och trivsel
apr 26, 2017 |
Under våren kommer vår träd entreprenör återigen att se över farliga grenar och även träd som är döda eller kan komma att utgöra en fara.
På gård 3 (Fyrskeppsvägen 80 m.fl.) kommer en död björk att kapas ner. På samma gård, på berget, växer en gran som är flera meter hög.
Den utgör enligt en besiktning en fara vid kraftiga vindar och tex snöfall, då den inte är rotad ordentligt i jorden/står på berget.
Risken finns att personer kan komma till skada eller att skador på yttre fasad uppstår.
Ytterligare ett träd utanför FV 50 (tvättstugan) ska tas ner då området ska göras öppnare och trivsammare, samt att trädet växer mot fasaden.
Ytterligare mindre åtgärder görs./Styrelsen

Bästa uppslutningen på städdagen
apr 26, 2017 | Stort tack till alla som så aktivt deltog med frågor och hjälp under städdagen.
Vi kan lugnt säga att vi nog aldrig tidigare i vår 7-åriga historia sett en sådan uppslutning! Området ser riktigt fint ut, dessutom har städdagen
blivit en riktigt bra social tillställning där frågor bollas och idéer dyker upp. Stort tack, vi ses alla till hösten igen!/Styrelsen

Nya källardörrar monteras den 9 maj
apr 11, 2017 | Vi har nu ett datum för montering av nya källardörrar enligt tidigare beslut, den 9 maj börjar arbetet och beräknas ske under 8 dagar.
Anledningen till bytet är att vi nu dels äntligen stärker skalskyddet och dels höjer utseendet på våra hus.//Styrelsen

Nya elledningar dras av staden
apr 11, 2017 | Som säkert många noterat så pågår det asfaltsarbeten i närheten av vårt område. Det är Stockholms stad med underentreprenörer som anlägger nya elledningar. Underentreprenören har ställt av väghinder på vår tomtmark, något som de upplysts om av styrelsen i föreningen. Orsaken till att det inte kan stå där är att vi håller på att installera ny skyltning i området, precis där väghinder är ställda. Eventuella skador på gräsmatta återställs av entreprenaden.Nästa vecka väntas arbeten dock dessa elarbeten fortgå på Fyrskeppsvägen, vilket kommer att innebära en del trafikhinder under en tid, oklart hur länge.
/Styrelsen

Försenat garageprojekt ska nu färdigställas
apr 11, 2017 | Efter mycket om och men kommer UNA Portar att avsluta garageprojektet från och med torsdag nästa vecka (from 20 april). De sista arbeten rör besiktningsåtgärder, där kantlister mm har saknats.UNA Portar är ett väletablerat företag, det har därför varit förvånande att arbetet varit så eftersatt.Styrelsen i Brf Fyrskeppet är mycket missnöjd med att färdigställandet tagit så lång tid. Detta har framförts till företaget.Medlemmar med garage (16 st) kommer att aviseras, tillträde kommer då att behövas för att slutföra arbetet.Arbetet väntas ta cirka 4 dagar totalt.
/Styrelsen

Städdag lördag den 22 april – och viktig information
apr 10, 2017 | Varmt välkomna till årets första städdag! Vi plockar skräp i området, ser över vad som ska oljas
in, fixar till lekplatser och grönområden. Som vanligt genomgång av källare och annat som
medlemmar noterat.Containrar kommer att ställas ut i vanlig ordning och på sedvanlig plats.I vanlig ordning utlovas en del nyheter för de som närvarar från morgonen när vi möts. Självklart
grillar vi även korv/hamburgare (+vegetariskt alternativ), serverar dricka och kaffe. Passa också
på att prata med styrelsen om förslag och idéer!Städdag, vårNär: Lördagen den 22 april, klockan 10-14
Var: Samling på mittengården (FV 48-50)
Containrar: Finns på plats mellan 21-24 april. OBS - särskilda säckar för elskrot! Och viktigt –
fyll inte containrar som ni ser är fulla – gå till containrar som har plats! Det kostar oss både
merarbete och dyra pengar när containrarna fylls över kanten.Årsstämman 2017 – kom ihåg!

När: Tisdagen den 23 maj, klockan 19
Var: Kärrtorps gymnasiums aula
Vad: Stämman får information om året som varit samt beslutar enligt protokoll i kommande
kallelse.PS. Brf Fyrskeppet söker intresserade för styrelsearbete framåt i tiden och även medlemmar som
vill välja styrelse i vår valberedning. Intresserad? Mejla kontakt@brffyrskeppet.se eller
valberedningen@brffyrskeppet.se
Vårhälsningar från styrelsen i Brf Fyrskeppet
 

Kvartalsbrevet vinter/vår 2017
feb 12, 2017 | Som vi nämnde i nyhetsbrevet oktober 2016 så pågår en kontroll av stammarna i våra källarutrymmen. Närmast nu kommer ett prov göras för att se i vilken omfattning rören behöver åtgärdas. Vi har dock flera andra nyheter i detta kvartalsbrev, vi brukar invänta detta utskick tills det finns nyheter. Nyheter för våren 2017
Kommande projekt våren 2017, följande budgetbeslut är tagna i styrelsen: samtliga utvändiga källardörrar kommer att bytas, som ett led i att förbättra vårt skalskydd. Beslutet ligger i linje med styrelsens arbeta att förnya vårt område och modernisera våra huskroppar. Ny skyltning i området; som många säkert sett så sitter våra ”Kör sakta, barn i området-skyltar” längs Fyrskeppsvägen. Snart kommer även ny skyltning av gatuadresser till hela området. Alla gamla tas bort, och ersätts av bågar med skyltar till varje adressområde. Beslut har nu även tagits på utökat avtal med Rubb & Stubb som har hand om vår utemiljö, bland annat har vi nu tillgång till en trädgårdsdesigner och utökad beskärning av buskar och rensning av ogräs kommer att utföras. Styrelsen kommer under våren att planera vidare med vår utemiljö. En reviderad underhållsplan är beställd för kommande investeringsbehov.Lokaler finns att hyra
Styrelsen fortsätter på linjen att fler lokaler ska hyras ut. Nyligen färdigställdes lokal på Fyrskeppsvägen 72 (75 kvm, pentry, wc). Vi söker i första hand kommersiella aktörer, vet ni någon som behöver lokal så skriv till styrelsen. Vi kartlägger för närvarande även outnyttjade mindre lokaler som finns i våra hus, framöver kommer vi att informera om vilka extralokaler som finns att hyra för medlemmar, för till exempel förvaring.Kom ihåg att skicka in motioner i tid
Följande datum är beslutade av styrelsen:
22 april, lördag: Städdag, vår, kl 10.00. Mer information följer. Men i sedvanlig ordning städar vi tillsammans, rensar källargångar, grillar (vi fortsätter med utökad meny!).
23 maj, tisdag: Årsstämma. Lokal: Kärrtorps gymnasium. Kom ihåg att skicka in motioner i tid! Sista mars gäller enligt våra stadgar (§40). Närmare information om årsstämma kommer bland annat att aviseras på hemsidan och i trappuppgångar.Kort om ekonomi
Budget är i god balans och närmast väntar ränteförhandlingar på ett av våra lån där målet är att ytterligare kapa våra räntekostnader.Framtidsvisioner
Ett av de största projekten vi har framför oss är fasadrenovering. Det finns en möjlighet at vi redan under 2017 börjar planera för utseende på fasader. Eventuella arkitektritningar som visar varianter av fasader för vårt område kommer att ställas ut för boende i Brf Fyrskeppet.ÖvrigtSå sker slutbesiktningen av garage den 23 februari, berörda är aviserade Vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Fyrskeppet!

Påminnelse till garageinnehavare
dec 28, 2016 | Den 5 januari är sista datum att kvittera ut låscylinder till nya garagedörrar. Detta har aviserats till berörda garageinnehavare. Cylinder hämtas enligt avisering ut hos Safe Team i Slakthusområdet, Rökerigatan 19, Tel. 08-442 99 60, kostnaden står föreningen för.
Vi vill påminna om att garagen är att anses som hyreslokaler. Man får därför inte sätta egna lås på dörrarna. Om man har lägenhetsnyckel till garaget ska denna bytas ut. All information finns på i de aviseringar som skickats ut.
Nya nycklar som kvitterats ut (3 st per garage) är nycklar som skall återlämnas om man säger upp avtalet med garaget, och användas av nästa hyresgäst.
Det går att få hjälp att montera den övre cylindern, kontakta i så fall styrelsen. Skriv "Hjälp med garagelås" i ämnesraden.En God fortsättning och Ett Gott Nytt 2017 till alla /Styrelsen

På gång i Brf Fyrskeppet
dec 13, 2016 |
Då var det snart dags att ta ett avslut för året 2016. För vår förening har det i vanlig takt hänt en hel del. Under året har vi utökat vårt avtal gällande trädgårdsskötsel med Rubb& stubb, vilket vi kommer att börja se resultatet av under våren.
Som de flesta säkert sett så har vi även fått nya garagedörrar i ek. Områdets skick höjs avsevärt och ger ett mer städat intryck. Till detta ta kommer det inom kort att beställas nya källardörrar till samtliga källaringångar. Dessa går i samma färg som garageportarna och med ungefär samma mönster, dock  blir dörrarna utan fönster.
Att byta källardörrar innebär även att vårt skalskydd( säkerhet/trygghet) blir bättre, utöver att det ger ett finare intryck. Vi har en entrepenör men har ännu inte tagit beslut då vi inväntar ekonomisk rapport från vår förvaltare SBC. Till detta planerar vi för framtiden att även ha ny belysning som tänds automatiskt när någon närmar sig källaren. Här är dock besluten längre bort, men en sådan lösning skulle skapa mer trygghet och säkerhet. 
När det gäller vår ekonomi så är den stabil i dagsläget. Det har varit en hel del problem för SBC att administrera övergången, som ni minns så köpte SBC upp vår gamla förvaltare T&T. Därför har vi ingen exakt ögonblicksbild att ge just nu, varför även budgetarbetet har fått vänta en del. 
Vi fortsätter arbetet med att hyra ut våra tomma lokaler. Under hösten har Fyrskeppsvägen 15, lokal på ca 70 kvm, hyrts ut till en förening. 
Styrelsen kommer under början av 2017 att uppdatera underhållsplanen, som fungerar som beslutsunderlag i de flesta projekten. Vi har nu även haft vårt sista styrelsemöte för detta år och startar igång igen i januari. 
Med detta sagt, nu önskar vi alla boende i Brf Fyrskeppet en riktigt god jul och ett gott nytt år ! 
/Styrelsen

Bredband och TV i våra fastigheter
dec 7, 2016 | Känner du till att det för närvarande är 39 hushåll (16%) i vår fastighet som inte har anslutit sig till vårt 100mb/s bredband, trots att vi
numera är gruppanslutna, är helt gratis och kostnaden sedan 1 år ingår i vår avgift.Likadant är det för det TV-utbud T1-bas som ingår och att 89 (37%) av våra hushåll har valt att inte nyttja detta. Är du en av de som är intresserad av att kostnadsfritt ansluta dig till vårt nät och börja utnyttja tjänsterna ? Kontakta Bredbandsbolaget Kundtjänst telefon 0770-777 000Läs mer på http://www.bredbandsbolaget.se/tv/index.html vad som ingår och vad som tillkommit i TV utbudet T1-bas  

Snöröjning
nov 10, 2016 |
Snöröjningen har påbörjats och beräknas vara klar under dagen enligt samtal med entrepenören.
/Styrelsen

Kom ihåg att kontrollera din hemförsäkring
nov 9, 2016 | Med anledning av att vårt kollektiva BRF-tillägg, enligt tidigare meddelande, nu har upphört. Därför är det viktigt att din hemförsäkring nu innefattar denna del, kolla gärna med ditt försäkringsbolag.//Styrelsen 

Varning för snö och knäckta grenar
nov 9, 2016 | Det senaste dygnets kraftiga snöfall har ökat risken för nedfallande grenar från träd på grund av det ökade trycket från snön. Vi vill nu uppmärksamma på att vissa incidenter redan skett i Kärrtorp och på Fyrskeppsvägen. Vi vill också informera att röjning av snö på parkeringsplatser och framför portar sker så fort det bara är möjligt, det råder ett extremt snöläge som vi delar med övriga Stockholm!//Styrelsen 

Kvartalsbrev oktober 2016
okt 24, 2016 | Kvartalsbrevet denna gång är en aning försenat, orsaken är att vi inväntar en genomsyn och budgetering av eventuell åtgärd i en del av våra stammar i källare. Detta är pågående nu och vi har därför inväntat de satsningar vi ämnat att genomföra under hösten.Innan vi går vidare vill vi passa på att tacka alla er som alltid dyker upp på våra städdagar, och givetvis alla nya ansikten som ställer upp. Vi är en stor förening och uppslutningen är ofta god.Men det finns medlemmar som anser att det bör tas ut en avgift från medlemmar som aldrig ställer upp på städdagar, något som en del föreningar gör. Detta är inget vi i styrelsen ämnar driva, det kan dock vara bra att känna till att det finns boende som är mån om att alla någon gång bör ställa upp med en hjälpande hand. Vi kommer att satsa mer på städdagar framöver, med någon form av aktiviteter. Har du förslag på annat vi kan göra när många medlemmar möts under städdagar? Mejla oss dina förslag.En kort påminnelse: det har gått ut brev gällande att teckna eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring, något som alltså försvinner i vår nya fastighetsförsäkring från och med 1 november. Avier har även skickats ut angående säkerhetsdörrar där vi nu ha ett ramavtal.Projekt under höstenVår trädgårdsentreprenör Rubb och Stubb, har fått ett utökat avtal, vilket betyder att de kommer att rensa ogräs och även klippa gräs och röja över större områden inom vår mark. Nya garagedörrar kommer att monteras, dessa är dock försenade på grund av problem vid tillverkning. Företaget som monterar dörrarna kommer att kontakta berörda medlemmar när det är dags för byte. I linje med trappdörrsrenovering, fönsterbyte och målning av smiden så kommer vi närmast att göra en upphandling gällande nya källardörrar, som en del av nytt skalskydd,upphandlingen är pågående. Varningsskyltar för att det finns barn i området kommer att placeras ut längs Fyrskeppsvägen. I övrigt har styrelsen diskuterat ny skyltning och belysning i hela vårt område. Inga beslut är tagna men frågan finns på bordet. Sopor och skräp kostar pengar  En liten påminnelse, dock en mycket viktig sådan. Det är tråkigt att det på en del ställen i vårt område slängs grovsopor. Det ger ett dåligt intryck och det påverkar andra boende negativt. Samtidigt kostar skräp utomhus och i källare stora pengar när vi tvingas att beställa bortforsling gång efter annan. De är pengar som måste tas från oss som bor i föreningen. Vi vill därför påminna om att det är allas ansvar att hålla vårt område rent. Budget är ännu inte satt eftersom vi bytt system från T&T till SBC. I planen finns dock att göra en andra amortering på våra lån i år. Trevlig höst önskar styrelsen!

BRF Fyrskeppet har nyligen tecknat ett avtal med leverantören SECOR som levererar dörrar från DALOC.
okt 14, 2016 | En säkerhetsdörr bidrar till din bostads ökade värde, ger ökad brandsäkerhet, minskade ljud- och luktstörningar och dessutom minskar den risken för inbrott.
 
SECOR monterar hela den nya dörren med karm, återställer eller/ersätter den äldre låscylindern. Du har också möjligheten att få en cylinder i föreningens låssystem monterad. Fördelen med detta är att du då får samma nyckel till lägenheten som till port och övriga allmänna utrymmen.
Man monterar också in ett nytt säkerhetslås + nycklar, dörrkikare, ringklocka, brevlåda och nyckeltub.
 
Givetvis tar man också med sig den gamla dörren, vad det gäller färgval Ek eller Mahogany, så är grundprincipen att finns det en färg på övriga dörrar på våningsplanet, så skall du också följa denna.
 
Detta till ett pris av 14 400 :- SEK inklusive moms. Du vet väl att om du som Bostadsrättsinnehavare, också kan eventuellt använda delar eller hela den inre fond som kan finnas kvar, kolla med vår förvaltare om detta om du vill veta hur mycket som finns kvar av denna.
 
Intresserade hyresgäster och medlemmar ombedes att kontakta vår förvaltning för besked och vilka alternativ som finns.

Viktig information om bostadsrättsförsäkring
okt 3, 2016 | Brf Fyrskeppet har sedan ombildningen till bostadsrätter varit försäkrad hos Folksam, en försäkring som försäkringsgivaren sagt upp för avslut. Upphandling av ny fastighetsförsäkring är pågående, och även om nytt avtal ännu ej tecknats står det står klart att ingen av anbudsgivarna erbjuder bostadsrättstillägg med rimliga villkor och kostnader. Av denna anledning upphör föreningens kollektivt tecknade bostadsrättstilläggsförsäkring per den sista oktober 2016. Det är därför av yttersta vikt att samtliga medlemmar tillser att bostadsrättstillägg för den egna lägenheten finns tecknat fr.o.m. 2016-11-01. Vänligen kontakta era respektive hemförsäkringsbolag för att tillse att bostadsrättstillägg finns tecknat. Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring som alla bostadsrättshavare behöver utöver den vanliga hemförsäkringen. Något förenklat är de två försäkringarna uppdelade enligt: Hemförsäkringen täcker lös egendom, bostadsrättstillägget täcker fast inredning samt ytskikt 

Problem med varmvatten
sep 24, 2016 | Varmvatten ur funktion - viktigt att felanmälaFlera upplever eller har under dagarna upplevt att varmvattnet inte fungerar eller försvinner till och från.
Vi vet ännu inte vad det beror på och i vilken omfattning detta gäller. Styrelsen har under fredagskvällen påtalat detta för SBC:s jour och bett dem att hantera ärendet skyndsamt.
Det är dock viktigt att alla som upplever problemet gör en egen felanmälan, så att SBC ser var detta problem finns.
Vid ytterligare frågor, kontakta vår förvaltare SBC./Styrelsen

Höstens städdag-uppdatering
sep 16, 2016 | Varmt välkomna till höstens städdag. Programmet denna gång: plocka skräp i området, olja in våra utemöbler, se över lekplatser, genomgång av källare, plocka skräp och eventuella grovsopor i hela området, rensa kantstenar utanför egen trappuppgång, och annat som medlemmar noterat. Containrar kommer att ställas ut i vanlig ordning och på sedvanlig plats. Självklart grillar vi även korv, serverar dricka och kaffe. Passa också på att prata med styrelsen om förslag och idéer!Utrustning att låna: Diverse trädgårdsverktyg, pirra, skottkärror, handskar, soppåsar, mm.Viktig information om containrar: Ofta blir enstaka containrar överfyllda, detta leder till extrakostnader för oss medlemmar eftersom vi måste beställa deltömning. Viktigt är därför att tömma i containrar som har mer plats! Ser containern full ut? Gå till nästa och lämna det du ska slänga där istället. Viktigt att komma ihåg – elskrot läggs i separata stora påsar som finns vid containrar!Kom gärna i tid. När alla kommit efter 10 så följer kort information om status för pågående projekt i föreningen!Städdag, höstNär: Lördagen den 1 oktober, ca klockan 10-14 Var: Samling på mittengården (FV 48-50) Grillning: Ca kl 12Kort information: Ca kl 10.10Styrelsen BRF Fyrskeppet

T&T byter namn till SBC den 1 september
sep 1, 2016 | Välkomna tillbaka efter en fin och välbehövlig sommar. Idag, den 1 september, startar hösten med en ganska stor förändring, T&T byter namn till SBC.Nu byter vår tidigare förvaltning namn till SBC, Sveriges Bostadsrätts Centrum, även telefonnr för boenden till kundtjänst, ändras till 0771-722 722Nytt är även öppettider vardagar 07-21 eller kundtjanst@sbc.se Styrelsen BRF Fyrskeppet  

Kvartalsbrev
jul 3, 2016 | Kort info om sommaren 2016Vi i styrelsen vill först rikta ett stort tack till alla er som aktivt bidrar till en bättre förening på städdagar, årsstämma och via kontakt med oss! På vår hemsida kan ni se hur den nya styrelsen ser ut.
Renoveringen av trappdörrar i området är färdiga till hälften, kvar är kompletterande trädelar som tillverkas till en del trappdörrar samt FV 15-47, där arbetet beräknas påbörjas smått under sommaren. Även målning av smidesdetaljer är påbörjade och kommer att pågå en kort tid till. Garagedörrarna är något försenade då tillverkningen tar tid, dock inget som påverkar föreningen. Dessa kommer preliminärt att börja monteras efter sommaren, augusti-september.Under sommaren har vi beställt borttagning av mossa i området, på asfalt och på betong, till exempel vid nedgång till källare. 
Vi vill påminna om tre saker: det är otillåtet att ställa saker i källarkorridorer, av brandsäkerhetsskäl. Sådana saker kommer efter en tid att flyttas, vilket medför en extrakostnad för föreningen. Och – det är semestertider. Säg till en granne om ni reser bort, håll koll åt varandra och var uppmärksamma. Det kan räcka långt för att hålla tjuvar borta från området. Var också varsamma vid grillning utomhus, och visa hänsyn till grannar. 
Projekt 2016-2017Det är tidigt att säga exakt hur vi prioriterar för kommande verksamhetsår i alla projekt. Men det som styrelsen nu diskuterar är vägar att gå med våra tomma återstående lokaler (tre större). Vi kommer under hösten även att titta på lösningar för bättre skyltning och belysning i området. Vihar även löst diskuterat trädplantering längs Fyrskeppsvägen (huvudgatan). Observera att detta endast är planer, inget är beslutat utan vi kommer att ta inriktningsbeslut efter sommaren. När det gäller föreningens underhållsplan så ligger målning av trapphus allra närmast (2017). Beroende av ekonomiska förutsättningar, så kan detta bli ett nästa steg. Dock inga beslut här heller, styrelsen återkommer i frågan. 
Sist men inte minst – har din lägenhet kvar pengar i fonden ? Vid ombildningen fick varje lägenhet 20 000 kr i renoveringsfond. Många har utnyttjat sin del men det finns pengar kvar. Är du osäker så tag kontakt med T&T så hjälper de dig.
Städdag, hösten 2016När: Lördagen den 1 oktober, klockan 10-14Var: Samling på mittengården (FV 48-50)Hur: Ordinarie städning. Denna gång kan förhoppningsvis vår trädgårdsentreprenör komma och berättar mer och tipsa om hur våra grönområden kan skötas. Korvgrillning, kaffe och dricka. Containrar för sopor, i vanlig ordning.
Trevlig sommar önskar styrelsen!

Fortsatt aktivt år för nya styrelsen
jun 8, 2016 | Applåder på årsstämman var tecken på ännu ett gott år för Brf Fyrskeppet. Styrelsens aktiva arbete med projekt, banklån och av vår ekonomi har gett god utdelning för verksamhetsåret 2015. Vi har hållit en mycket aktiv nivå även när det gäller kommunikation med medlemmar i föreningen, något som gynnat styrelsen såväl som medlemmar. Nu lämnar vi verksamhetsåret 2015 bakom oss och fortsätter med den nyvalda styrelsen för Brf Fyrskeppet 2016.
För några år sedan var vi en nybildad förening där det mesta stod oklart om framtiden. Idag står vi starka, och målet att bli en av Johanneshovs bästa bostadsrättsföreningar är inte alltför långt borta i framtiden, om vi inte redan är där. Vi har ett gott rykte och vi börjar få riktigt fint i området, styrelsens aktiva arbete med föreningen fortsätter obehindrat. Vi ska bli ännu attraktivare som förening. Till vår hjälp har vi givetvis alla fortsatt engagerade medlemmar som varje år hör av sig med idéer, som hugger in på städdagar och som kommer med kreativa förslag. Här nedan Brf Fyrskeppets nya styrelse: Jani Pirttisalo, ordförande Anna Sundin Barroso, vice ordförande Lena Fohlin, kassör Sara Engström Askelin, sekreterare Pierre Brice Hellsing, biträdande kassör Björn Westerberg, ledamot med IT-ansvar Thomas Olofsson, ledamot med fastighetsansvar Fredrik Swan, suppleant Annica Lundquist, suppleant
Nedan nya valberedningenDan Alås, sammankallandeYlva Svahn
Med dessa ord vill jag och styrelsen önska alla en fantastisk sommar! / Jani Pirttisalo, Brf Fyrskeppet

Information från Maxera Bostad som bygger utmed Åstorpsringen
maj 3, 2016 | Hej !Här kommer information från oss på Maxera Bostad AB om vad som kommer att ske i ert närområde under tiden som vi bygger nya hyresrätter utmed Åstorpsringen. Vi har anlitat Bygg R1 som entreprenör för att bygga 50 hyresrätter i kv Dalsidan 1. Detta kommer dessvärre innebära vissa olägenheter för er och som vi vill att ni ska känna till. Byggarbetsplatsen Borrning och sprängning startar vecka 14 och kommer att pågå fram till sommaren 2016, vilket kan ge upphov till en del buller. Arbetsplatsens ordinarie arbetstid är 07.00-16.00. Vissa mindre avvikelser kan förekomma. Byggtrafik och leveranser Efter sommaren 2016 påbörjas husbygget, vilket innebär att det blir byggtrafik till och från arbetsplatsen. Inrednings-, fasad- och tomtarbeten kommer att pågå från årsskiftet 2016/2017 fram till hösten 2017 och detta gör att det kommer ske leveranser några gånger per dag. Stockholms Stad kommer även göra i ordning trottoaren utmed husen. Under tiden april 2016 fram till juni 2017 kommer ett körfält att stängas av på Åstorpsringen och trafiken kommer att vara signalstyrd från båda körriktningarna. Avstängningen kommer att vara utmed hela arbetsplatsens sträckning. Vänliga hälsningar Maximera Bostad AB

Sprängningsarbeten
apr 21, 2016 | Inför byggandet av nya bostäder utefter Åstorpsringen utförs under en tid sprängningsarbeten under dagtid. Sprängningarna kan både kännas och höras i hela vårt område. Styrelsen ber er boende att anmäla eventuella uppkomna skador till T & T Förvaltnings felanmälan.
Vi återkommer med entreprenörens tidplan för sprängningarna så snart denna inkommer
/Styrelsen tillsammans med T&T Förvaltning_______________________________________________________________________________________________

Information om pallkragar/odlingslådor
apr 4, 2016 | Brf Fyrskeppet har ett antal pallkragar till låns för medlemmar som är intresserade av lite extra odling i området. Idag finns ett flertal ute i området. Om du har pallkrage från Brf Fyrskeppet är det viktigt att meddela oss om du ej tänker använda den mer. 
Det finns andra som kan vara intresserade, och vi vill inte ha tomma pallkragar fyllda med jord som ej används.
Om oanvända pallkragar står kvar så kommer dessa att tas bort under senvåren.
/Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

Städdag lördag den 16 april – och viktig information
apr 4, 2016 | Städdag lördag den 16 april – och viktig information
Varmt välkomna till årets första städdag. Programmet denna gång: plocka skräp i området, olja in våra sopbehållare, fixa till lekplatsen, genomgång av källare och annat som medlemmar noterat. Containrar kommer att ställas ut i vanlig ordning och på sedvanlig plats.Dessvärre har vår trädgårdsentreprenör fått förhinder, men kanske kan närvara nästa gång vid höststädningen. Självklart grillar vi även korv, serverar dricka och kaffe. Passa också på att prata med styrelsen om förslag och idéer!
Städdag, vårNär: Lördagen den 16 april, klockan 10-14Var: Samling på mittengården (FV 48-50)Containrar: Finns på plats mellan 15-18 april. Notera att det även finns ”säckar” vid två av dem, här slänger man elskrot. Årsstämman 2016 – viktig information
Kärrtop gymnasiums aula var inte tillgänglig varför vi nu har bokat Hammarby Norra skolas matsal istället. 
När: Måndagen den 30 maj, klockan 19Var: Hammarby Norra, matsalen, Finn Malmgrens väg 5-7
Information om behållare - matkompost
Det kommer att komma nya lås på matavfallskärlen som kräver en annan nyckel än den ni kvitterat ut. Ny nyckel kan ni hämta vid bokningstavlorna till tvättstugorna när de nya låsen är på plats.
PS. Brf Fyrskeppet söker intresserade för styrelsearbete framåt i tiden och även medlemmar som vill välja styrelse i vår valberedning. Intresserad? Mejla kontakt@brffyrskeppet.se eller valberedning@brffyrskeppet.se.
/Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

Engagera dig i Brf Fyrskeppet 2016
mar 28, 2016 |
Ett bra sätt att börja engagera sig i vår stora förening är att aktivt vara med och påverka. Just nu behöver föreningen ha in intresseanmälningar till valberedningen. Att sitta i valberedningen är ett mycket bra sätt att lära känna hur en stor förening fungerar.I valberedningen har man bland annat till uppgift att hitta lämpliga kandidater till föreningens styrelse och lämna förslag på styrelseledamöter till årsstämman. I uppgifterna ingår även att träffa styrelsen, ha god koll på vilka kompetenser som behövs och samtidigt vara öppen för att hitta nya styrelseledamöter. Att sitta valberedningen innebär att mest arbete egentligen ligger veckorna innan årsstämman, då beredningen ska lägga fram ett förslag på styrelse. Detta sker årligen. Det är därmed en ganska begränsad arbetsinsats, men bra är att pejla läget i föreningen under året vid tillfällen.
Idag har vi två personer i valberedningen, varav en kommer att sluta vid nästa årsstämma. Ordförande i valberedningen är Dan Alås, som kommer att sitta kvar. Han behöver nu ha in förstärkning. Så ta tillfället i akt och börja påverka arbetet i Brf Fyrskeppet.
Vi vill också påminna och uppmuntra alla medlemmar att komma in med motioner till årsstämman. En aktiv förening är alltid en bättre och starkare förening.
Låter arbetet i valberedningen intressant? Kontakta Dan Alås: valberedning@brffyrskppet.seÖvriga frågor: kontakt@brffyrskeppet.
/Jani Pirttisalo, ordförande, Brf Fyrskeppet

Kvartalsbrevet
mar 13, 2016 | Större projekt under 2016 Till de större projekt som nu är beslutade och beställda hör renovering av portdörrar, ett projekt som vi haft framför oss en tid och som nu äntligen blir av. Ett företag kommer under våren och sommaren att återställa portdörrarna till ett bättre skick. Styrelsen har haft i åtanke att bevara dörrarna i originalskick, därför beslutades att upprusta dörrarna och ge dem en ny yta som håller i många år. Närmare information om detta projekt kommer att aviseras i trappuppgångar. Till detta underhållsprojekt kommer även järnsmiden som finns runt portar och till exempel nedgångar till källare att renoveras. Slip-, svets- och målningsarbeten kommer att utföras under våren och har redan påbörjats. Sammantaget ger detta ett bättre och fräschare intryck i området. Kompostering av hushållssopor
Som de flesta säkert sett så har vi nu ett antal nya sopbehållare utställda i vårt område. I dessa kan boende slänga matrester i bruna papperspåsar som hämtas från föreningslokalen efter anmälan. Till detta hör även en enkel nyckel som måste användas för att öppna locket. Sopkompostering är vår del återvinningsprocessen, där matrester bland annat används till biogas. Mer om hur detta går till finns att läsa om hos Stockholms stad. Kompostering medför inga extra kostnader för föreningen. Info och utdelning av avfallspåsar: 20 mars, kl 18.30-19, föreningslokalen. Barnvagnsförråd testas  I dagsläget finns tre nya barnvagnsförråd i området, bland annat på gården närmast Åstorpsringen för den som vill gå och kika. Förråden är mobila och kan flyttas efter behov. Idag finns inget behov för fler men skulle det uppstå så kan styrelsen besluta att beställa fler. Trädskötsel under tidig vår Styrelsen beslutade under februari att se över våra träd. Två arborister kommer under mars/april ta ner farliga grenar och även utföra en del beskärningar. Resterna slänger vi under städdagen. Viktiga datum under våren Som vanligt har vi städdag och årsstämma, nu är vårens datum spikade: Städdag, vår När: Lördagen den 16 april, klockan 10-14 Var: Samling på mittengården (FV 48-50) Hur: Ordinarie städning. Denna gång bjuder vi in vår trädgårdsentreprenör som berättar mer och tipsar om hur våra grönområden kan skötas. Korvgrillning, kaffe och dricka. Containrar för sopor. Årsstämma 2016 När: Måndagen den 30 maj, klockan 19 Var: Hammarby Norra skola Hur: Årsstämma med sedvanlig fika och genomgång av föregående år./Styrelsen

Barnvagnsförråd
feb 28, 2016 | Utanför port 19, 35 och 28 är det nu utplacerat barnvagnsförråd. Det var efter att en medlem uppmärksammat oss på att det behövs mer utrymme för barnvagnar som vi kom på iden med flyttbara förråd. Eftersom att behovet, av förklarliga skäl, kommer att skifta har vi beställt dessa flyttbara förråd.

Sortera matavfall- nytt datum
feb 22, 2016 | Hej,
Pga att vi ej har mottagit de startpaket som behövs kunde vi inte ha öppet igår. 
Nytt datum är söndag den 28e februari kl 18-19.30.
MvhStyrelsen

Sortera matavfall
feb 11, 2016 |
Som nämnts i kvartalsbrevet kommer vi från första veckan i mars att kunna erbjuda de som vill möjligheten att sortera matavfall. Det sorterade matavfallet slängs i speciella bruna sopkärl som kommer att placeras invid våra skåp med kärl för vanliga sopor. Sorteringen sker på prov i ett halvår. 
Hur sorterar jag ?Matavfallet ska sorteras i särskilda papperspåsar som placeras i tillhörande påshållare. Det är viktigt att använda de tillhandahållna påsarna med hållaren för att avfallet ska få lagom mycket luft och därmed lukta mindre. Mer information om vilka matrester du kan slänga finner du här: http://www.stockholmvatten.se/sorteramat
Hur kommer jag igång ? Du behöver ett startpaket som innehåller påsar, behållare samt nyckel till sopkärlen. Detta hämtas ut :
Söndagen den 21 februari kl 18-19.30 i föreningslokalen, Fyrskeppsvägen 50
Hur får jag fler påsar när jag behöver ?Vi kommer placera påsar vid bokningstavlorna för tvättstugorna så att du kan hämta nya själv vid behov. Samma påsar finns även på andra ställen, tex större mataffärer.
Om jag inte kan hämta ut startpaketet den 21a februari ? Fråga om en granne kan hjälpa dig eller maila kontakt@brffyrskeppet.se. Håll även utkik här på hemsidan där vi kommer att lägga ut information om det finns behov av ytterligare ett utkvitteringstillfälle.
Vad händer om jag tappar bort min utkvitterade nyckel ? De så kallade trekantsnycklarna går att köpa i en järnhandel eller tex hos Clas Ohlson. Vi kommer senare att lägga ut information om vilken storlek som passar våra lås.
Styrelsen

Problem med kanal 5?
jan 29, 2016 | Hej,
Vi har fått information från bredbandsbolaget att de har problem med en upphandling. Läs mer här:https://bredbandsbolaget.rbmedia.se/

Eller infon som vi fick till föreningen här:Info från BBB
/Styrelsen______________________________________________________________________________________________

Kvartalsbrevet
dec 24, 2015 | Kvartalsbrevet
Vi kan snart lämna ännu ett gott år bakom oss. Under året har vi omförhandlat avtalet om skötsel av vår utemiljö. Som de flesta säkert sett så har vi nu anlitat Rubb & Stubb att sköta om bland annat gräsklippning, beskärning av buskar och rensning av rabatter. Detta är något vi ämnar ha fortsatt underhåll av då det ger ett stort mervärde för boende in området och samtidigt som det ger ett allmänt gott intryck. Under året har vi även fått ut nya cykelställ i området. Vi har också haft en lyckad övergång till gruppanslutningen med Bredbandsbolaget, som utfördes i enlighet med tidigare stämmobeslut.
Vår lånelägenhet är populär, under hösten har vi integrerat bokning av lägenheten i vårt bokningssystem för tvättstugorna. Det underlättar för de som hyr att se när lägenheten är ledig för att kunna planera för sina besök. Vi har i vanlig ordning haft ett engagerat deltagande i vår- och höststädning, en mycket trevlig sammankomst som faller väl ut. Tack för alla förslag vi fick under höststädningen, vi återkommer mer om detta längre fram. 
Vi hoppas att alla noterat att vi i år har en fyra meter hög julgran med belysning vid entrén till Fyrskeppsvägen, ungefär mittemot pizzerian.
EkonomiStyrelsen har i december omförhandlat ett av våra lån, och beslutat att göra en amortering på tre miljoner kronor. Ränteläget just nu är väldigt gynnsamt och vi räknar därför med att vi kan göra ytterligare kostnadsbesparingar framöver, utöver de besparingar vi redan gjort genom ränteförhandlingar. Under hösten har vi även aviserat om en avgiftshöjning på 2 procent som kommer gälla från och med 1 januari 2016.
Sopsortering – kompostera din mat 2016Under årsstämman fick styrelsen i uppdrag att se över olika lösningar för en mer miljömässig sophantering. Vi har kommit fram till en lösning, beslutet är taget och vi ska sjösätta detta i början av mars 2016. Deltagandet är frivilligt. Genom detta beslut får boende möjlighet att kompostera matrester i ett speciellt kärl. Mer information om allt detta följer efter årsskiftet.
Projekt i uppstartSom alla säkert känner till så är projekt med renovering av trappdörrar igång. Med i detta projekt finns en översyn av skalskydd (källardörrar mm) samt renovering/målning av järnräcken och andra smidesdetaljer. Styrelsen har påbörjat arbetet med att ta in offerter.
Med detta vill vi önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!/Styrelsen______________________________________________________________________________________________

Städning ovanför räckhöjd
nov 24, 2015 | Hej
Med start den 2a december kommer Skurgubben att utföra städning ovanför räckhöjd i alla våra portar. Fönsterputsning kommer även att utföras. Arbetet beräknas vara klart inom samma vecka.
/ Styrelsen

Viktig information om Bredband och TV
nov 18, 2015 | Som säkert många redan upptäckt, så har vi ännu inte aviserats för Bredband och TV. Detta beror på att vår förvaltare helt enkelt missat detta. Därför kommer nu i dagarna en separat avi med retroaktiva debiteringar.Enligt stämmobeslut så ska avgiften läggas direkt på den ordinarie avin, men då dessa går ut kvartalsvis så har detta alltså förbigåtts på avierna för kvartal 3 (endast september) och kvartal 4. Det vi skrev på hemsidan den 3 september har alltså inte efterlevts.T&T ber så mycket om ursäkt och kommer inte belasta vår förening med några extra kostnader för avisering och brevutskick i samband med detta./Styrelsen

Viktig information - avgifter
nov 7, 2015 |
Styrelsen har beslutat att höja den fasta månadsavgiften inom BRF Fyrskeppet nästa år. Höjningen är på två procent och motiveras främst av kommande investeringar som kommer att ske inom föreningen, men även ökade allmänna kostnader. 
Avgiftshöjningen gäller från och med 1 januari 2016.
/ Styrelsen

Höjd standard i utemiljö hos Brf Fyrskeppet
okt 26, 2015 | Styrelsen i föreningen har en tid arbetat med frågan om trädgårdsskötsel inom våra områden. Under sommaren och hösten har styrelsen träffat entreprenörer inom trädgårdsskötsel och intresset för vårt område har varit stort. Efter en upphandling har styrelsen ingått ett avtal med företaget Rubb & Stubb.
Detta innebär att det kommer att finnas personer från detta företag i vårt område som arbetar med trädgård (buskar, rensning, lövupptagning, beskärning, gräsklippning med mera).Till en början kommer Rubb & Stubb arbeta med en så kallad "nollställning", området återställs för att underlätta deras och vår- och höstskötsel framöver.Detta kommer innebära att vi får en högre standard och ett bättre utseende i hela området på sikt, något som gynnar alla och även de som är intresserade av att bo i vår förening. Vi tar som vanligt gärna emot förslag kring hur våra medlemmar vill att området ska se ut i framtiden./Styrelsen______________________________________________________________________________________________

FAQ för att boka övernattningslägenheten
okt 20, 2015 |
Ett dokument med de vanligaste frågorna finns nu under fliken dokument och heter " FAQ boka övernattningslägenhet".
/Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

Övernattningslägenheten
okt 17, 2015 | Från och med måndag 19 oktober kommer bokning att ske via samma bokningssystem som tvättstugorna.
Det vill säga både på webben och på bokningstavlorna.
Information om både övernattningslägenhet och föreningslokalen har blivit uppdaterade. 
En FAQ kommer inom kort upp på hemsidan, om hur man går tillväga för att göra en bokning. 

Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

Höststädning
okt 11, 2015 | Hej och tack till alla som dök upp i går. 
Under gårdagen så gick vi igenom källargångar och har kastat saker som såg ut som skräp och som stod i gångarna. 
Containrar står kvar tills i morgon måndag 12/10. Se till att lägga elskrot i de stora säckarna som hänger på sidan av containern. 

Vi vill även tacka för alla förslag som vi fick i förslagslådan. 
/Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

OVK
okt 9, 2015 | Vi kommer inom kort att påbörja en obligatorisk ventilationskontroll. (OVK)Information kommer inom kort att hamna på er hallmatta. Alla utrymmen vid ventilationstrummorna kommer behöva tömmas. Så dom kryddhylla och ovanpå badrumsskåp.Vi räknar med att detta kommer ta fram till sommaren innan genomgång och rapport är klar.
/Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

Pantsättning, överlåtelseavgift och andrahandsupplåtelse
sep 21, 2015 | För att täcka våra administrationskostnader så har styrelsen bestämt att höja avgifterna på pantsättning och överlåtelseavgift.Samt en ny avgift för andrahandsupplåtelse.
Vi har höjt nedan avgifter för att gå plus/minus noll. I dagsläget går föreningen minus varje gång någon nyttjar någon av nedan funktioner.
Pantsättningsavgift höjs till 2 procent (fd 1 procent)Överlåtelseavgift höjs till 3,5 procent (fd 2,5 procent)Ny avgift: Andrahandsupplåtelse, avgift: 5 procent av prisbasbelopp
/Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

Gemensam städdag i oktober och Öppet hus
sep 5, 2015 |
Favorit i repris, Brf Fyrskeppets gemensamma städdagar har blivit en succé, allt fler har anslutit sig varje år, ett engagemang vi alla kan glädjas åt.I oktober är det dags för årets andra och sista städdag, som kommer att infalla lördagen den 10 oktober, klockan 10.00, mittengården (Fyrskeppsvägen 48-50).I vanlig ordning ses vi och gör upp lite arbetsgrupper, städar källargångar och grillar korv och fikar.Containrar kommer att finnas i området för de som vill slänga grovsopor.Mer information följer i trappaviseringar.
Åter är det även dags för Öppet hus, ett boendeforum där man kan komma och träffa styrelsen och diskutera önskemål, idéer eller uppdatera sig över vilka projekt som ligger i prioritet.Aktuella teman; Bredbandsbolaget (gruppanslutning), skalskydd (byte av nycklar) och upphandling av skötsel av utemiljö.Det är några saker som boende kanske funderar över.
Datum i höst:
Städdag, lördag den 10 oktober, kl 10.00, Fyrskeppsvägen 48-50Öppet hus, söndagen den 20 september, kl 19.00, föreningslokalen, Fyrskeppsvägen 50
/Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

Skalskydd
sep 3, 2015 | Skalskydd
Med anledning av att vårt skalskydd är gammalt så har vi beslutat att cylinderbyten ska ske i vår förening. Detta innebär att vi kommer få nya nycklar och således även cylindrar på alla våra dörrar i de allmänna utrymmena.  
Första tillfället för utkvittering blir 14 september. Utkvitteringen kommer ske på lika sätt som taggarna och i föreningslokalen i port 52.  I samband med detta har man även möjlighet att byta ut cylindern till sin lägenhetsdörr mot en kostnad. Mer om detta i utskicket som landar denna vecka i våra brevlådor.
Cylinderbytet påbörjas den 15 oktober och beräknas vara klart samma vecka. 
Frågor kring detta besvaras av T&T's kundcenter alternativt ställs frågor vid utkvitteringen. 
/Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

Dubbelavisering Bredbandsbolaget
sep 3, 2015 | Vi har sedan den 1 september börjat nyttja oss av gruppanslutningen mot Bredbandsbolaget. Fakturering sker i förskott och eftersom vi redan ärinne i september och fakturorna från T&T för september månad redan skickats ut kommer oktober månads avisering innehålla avgiften för både september och oktober. 
/Styrelsen_______________________________________________________________________________________________

Här är projekten som planeras under hösten
aug 30, 2015 | Vi hoppas ni alla haft en fin sommar och att ni fått njuta av ledighet.
Nu är styrelsen tillbaka i full kraft och sätter igång med en del planerade projekt. Under hösten kommer en del projekt att vara prioriterade:Bredband och gruppanslutning, se över skalskydd (dörrar till källare etc), planera framåt för renovering av trappdörrar samt garagedörrar och en del annat smått och gott. Vi kommer även att se över en ny form av entreprenad för trädgårdsskötsel i området.Som de flesta säkert har sett så har vi redan fått igång montering av nya cykelställ i området, detta arbete beräknas att vara klart under september.
Vi återkommer inom kort med höstens datum för gemensam städdag och Öppet hus. Välkomna att kontakta oss i styrelsen med era frågor eller funderingar.
Jani Pirttisalo, ordförande, Brf Fyrskeppet_______________________________________________________________________________________________

Bredbandsbolaget
aug 25, 2015 |
Hej Brffyrskeppet!

Snart träder gruppanslutning och vårt avtal med Bredbandsbolaget i kraft.
Mer bestämt den 1 september 2015 så aktiveras vår gruppanslutning mot Bredbandsbolaget och det innebär att vi kommer erbjudas en lägre avgift för Internet, Telefoni och Television mot vad man generellt som privatkund erbjuds.

Här hittar ni lite mer info från Bredbandsbolaget: Information från Bredbandsbolaget 
Tidigare information som skickats ut från oss i föreningen: Info om gruppanslutning
/Styrelsen
_______________________________________________________________________________________________

TV-inspelning på mittengården
jun 29, 2015 |
TV4 är idag på mittengården och gör en inspelning, så det är en del tält uppställda samt en del folk i rörelse. 
Det är sagt att dom kommer bli klara idag och kommer då packa ihop sitt och har lovat städa efter sig.
_______________________________________________________________________________________________

Information om pallkragar och odling.
jun 7, 2015 | Information om pallkragar och odling.
Föreningen har sedan förra året testat att låta medlemmar använda pallkragar för odling. Detta försök har fallit väl ut. Vid vissa tidpunkter kan vi köpa in ett mycket begränsat antal pallkragar för medlemmar som är intresserade, då är det först till kvarn som gäller.
Pallkragarna ska målas svarta med lasyrfärg för att få en enhetlighet, föreningen står även för färgen. 
Jord, pensel och allt annat som eventuellt kan komma till står medlemmar för själva, så även målningsarbetet. För att få använda pallkragar så är kravet att de målas, används till odling, sköts om och inte blir stående. Viktigt att komma ihåg är att pallkragarna är föreningens egendom. Om man inte ska odla något så lämnar man tillbaka dessa, på så sätt kan andra medlemmar få ta över odlingslådan. 
Annat viktigt att tänka på är placering av odlingslådan, den får inte stå i vägen och ska inte störa på något sätt.
Har ni frågor kring detta är det bara att höra av sig på: 
kontakt@brffyrskeppet.se 
/Styrelsen

Canal Digital utför uppgradering av tv-nätet
jun 1, 2015 | Den 15 juni 2015 kommer Canal Digital uppgradera tv-nätet i vårt område som kommer medföra ett kortare avbrott.
Vi kommer behålla samma utbud som förut.
Har du en digitalbox kommer du behöva göra en ny kanalsökning. 
Har du en inspelningsbar digitalbox och har programmerat serieinspelning kommer du behöva skapa om dessa. Har du några frågor angående detta så är Canal Digitals kundservice redo att hjälpa dig.Mer information finns HÄR. Telefonnummer 0770-11 55 11

Större projekt väntar Brf Fyrskeppet
maj 27, 2015 |  Nu är årets styrelse vald, som ni ser längre ner är det några mindre förändringar i de olika rollerna. Vi tycker alla att årsstämman var väldigt positiv, tack för ert engagemang och era frågor och för att ni kom och röstade på frågan om gruppanslutning. Vi har också haft ett oerhört gott samarbete inom styrelsen, något vi alla kan glädjas åt.Det blev dessutom ett rungande ja med klar majoritet som valde att Brf Fyrskeppet ska gruppansluta till Bredbandsbolaget. Anslutningen kommer att ske från och med 1 september i år. Mer information om detta följer.Att medlemmar är engagerade och hör av sig till oss i styrelsen är viktigt för att vi ska kunna utforska förslag och även ta till oss synpunkter. Vi uppmanar därför som alltid medlemmar att höra av sig till oss och gärna även besöka Öppet hus för att diskutera, eller ta tillfället i akt under våra städdagar.Det är kul att se så många glädjas åt den nya lekplatsen, planen att åtgärda den osäkra och nedslitna lekplatsen har funnits länge. Till slut blev det av och den positiva feedbacken har i stort varit god, framförallt har vi fått en lekplats som verkligen nyttjas av barnen. Dessutom finns nya sittbänkar med ryggstöd på gårdarna och längs husen mot Nytorps gärde.Även vår nya föreningslokal blir helt klar i dagarna, det som kvarstår är en del småfix med det nybyggda köket. I föreningslokalen finns snart möjligheter till att värma mat, brygga kaffe och duka med porslin. När lokalen är helt klar kommer vi att sätta upp ordningsregler för användande, dessa hittar man på hemsidan och i tryckt form i lokalen.Närmast när det gäller utemiljö så ska vi besluta om offert för att installera nya cykelställ i vårt område, detta kommer att aviseras av vår förvaltare T&T. Lite längre fram i höst så kommer styrelsen att på allvar titta på renovering av trappdörrar och en del andra mer ”osynliga” projekt, som byte av elstigar. Styrelsen kommer även att börja diskutera framtida fasadrenovering under hösten.Inom kort går vi in i sommarläge i styrelsen, det betyder att vi inte lika snabbt och frekvent kan svara på mejlfrågor. Här är Brf Fyrskeppets nyvalda styrelse, från och med den 25 maj 2015:Jani Pirttisalo, ordförandeSara Engström Askelin, vice ordförandeLena Fohlin, kassör, ekonomiansvarigPierre Brice Hellsing, biträdande kassörAnna Sundin Barroso, ledamot, kommunikationRasmus Hagman, ledamot, IT-frågorSebastian Gurenwacht, ledamot, utemiljö, trädgårdBjörn Westerberg, suppleantThomas Olofsson, suppleant Trevlig sommar!Jani Pirttisalo, ordförande, Brf Fyrskeppet

Information om P-platser och garageavgifter
maj 20, 2015 | Vid Årsstämman 2014 fick styrelsen vid sidan av motionerna, till uppgift att se över avgifterna för parkeringsplatser och varmgarage. Styrelsen har därför gjort en översyn och beslutat att avgifterna ska regleras. Till grund för detta ligger faktiska drift- och underhållskostnader samt en jämförelse av avgifter i andra föreningar i vårt närområde. Det kommer innebära dels en sänkning av samtliga parkeringsplatser utomhus, dels en höjning av avgifterna för varmgaragen.Ändringen kommer att träda i kraft per den 1 juli 2015 för parkeringsplatserna och de nya avgifterna kommer att debiteras på avierna för kvartal 3. Gällande varmgaragen så gäller kontraktsenlig uppsägning och först därefter träder de nya avgifterna i kraft.De nya avgifterna blir som följer:
P-plats utan el  444 kr/mån
P-plats med el  570 kr/mån
Varmgarage  1340 kr/mån/Styrelsen

Öppet Hus 10e maj kl 16:00
maj 7, 2015 |
På söndag har vi Öppet Hus där vi välkomnar alla som har frågor kring den föreslagna gruppanslutningen av bredband. På plats kommer delar av styrelsen samt en representant från Bredbandsbolaget att finnas. Ta tillfället i akt att ställa frågor direkt till expertisen från Bredbandsbolaget för att du ska få en fullständig bild av vad denna anslutning handlar om./Styrelsen

Ny lekpark och stort tack
maj 5, 2015 | Nu har Brf Fyrskeppet en ny och modern lekplats på mittengården i föreningen (Fyrskeppsvägen 48-52). Här finns sandlåda som har ett segeltak, en rejäl klätterställning, nya gungor och lite andra små attraktioner. Marken som tidigare var belagd med grus har nu fått bark som nytt underlag. I skrivande stund är endast klätterställningen avspärrad på grund av gjutning, men den öppnar inom någon dag. Sedan är det fritt fram att leka och stoja.På gården syns nu även jord och nysått gräs, det är gjort efter att entreprenören varit tvungen att köra in tunga fordon på gräsmattan. Vi vill därför be er att vara försiktiga och helst inte gå på detta utan låta gräset ta sig ordentligt. Nya sittbänkar finns också runt våra hus, som många säkert sett. Vi har försökt få till en spridning på dem.  
Vi vill också passa på att tacka alla deltagande för en fantastiskt genomförd vårstäddag. Ett engagemang som bara växer, stort tack också till Trädgårdsgruppen som styrde upp dagen mycket bra. För er som inte hunnit kika runt på resultatet; ta gärna en promenad i vårt område!
 
 
 /Styrelsen
 

Vårstäddag
apr 10, 2015 |
LÖRDAG DEN 25 APRIL 2015
 
10 - 14Avbrott för korvgrillning kl 12Att göra:• Städa bort allt synligt från den vinter som varit• Rensa källargångar från skräp och lägga i container• Föryngringsbeskära rabatterna och lägga på gödsel & bark

• Ett möte för trädgårdsgruppen sker den 15/4 kl 17:30 i vår nya lokal, lista på nödvändiga inköp styrelsen tillhanda senast den 19/4Att inte göra:Sopa ihop sanden, det gör vår entreprenör //Styrelsen

Meddelande från valberedningen
mar 26, 2015 |
Hej Grannar!

Tiden går och snart står våren för dörren och med den ett årsmöte i Brf Fyrskeppet. Årsmötet är planerat till 21:a maj och styrelsen kommer att komma ut med information om detta längre fram. Vi i valberedningen har nu påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse för årsmötet att ta ställning till.

Styrelsen arbetar med föreningens förvaltning och har behov av personer med kunskaper kring bland annat fastighetsförvaltning, renovering, ekonomi, trädgårdsskötsel, kommunikation och IT. Styrelsen saknar idag helt medlemmar från ojämna nummer på Fyrskeppsvägen och valberedningen ser därför gärna sökande från portar med ojämna nummer. Om du känner att du vill engagera dig i föreningen och har kunskaper som du tror kan vara till nytta i styrelsearbetet är du varmt välkommen att höra av dig till valberedningen senast den 5 april 2015.

Epost: valberedning@brffyrskeppet.se
Med vänlig hälsning,Dan Alås,
Maria Warenmark och
Benjamin Printz
Valberedningen

Extra tagg till tvättstugan nu möjligt
mar 23, 2015 |  På senaste Öppet Hus framkom det en önskan om att ha möjlighet till en extra tagg till tvättstugan. Detta är nu beslutat och således möjligt mot en kostnad om 250kr. Är ni i behov av en extra tagg till tvättstugan så kontaktar ni T&T Kundservice så hjälper de er med formalian och taggen. /Styrelsen

Kvartalsbrev
feb 23, 2015 |
Flera spännande projekt väntar för Brf Fyrskeppet, redan nu är vår nya föreningslokal färdig och under våren väntar en upprustning av utemiljön. Dessutom drar vi snart igång Öppet hus igen. Mer om detta kan ni läsa nedan. Glöm inte att hålla er uppdaterade och även hitta äldre nyheter på www.brffyrskeppet.se

Ny föreningslokal invigs i mars

Planen har funnits en tid, en riktig föreningslokal för boende i Brf Fyrskeppet. Nu är det verklighet, på Fyrskeppsvägen 52 (bredvid tvättstugan på samma adress) har den nya lokalen färdigställts till modernt skick, med kök, wc, dusch, soffor, bord och annat trevligt. Syftet med föreningslokalen är att man som boende kan boka lokalen för till exempel barnkalas, middagar eller möten. Mer om detta berätta vi på hemsidan framöver. Men det blir också en liten invigning som man kan komma och ta del av, söndag den 1 mars, klockan 18.30. Ingång från Fyrskeppsvägen 50.

Händelser under våren

Styrelsen har under hösten beslutat att avsätta en budget för att fräscha upp våra utemiljöer. Lekparken på mittengården kommer att rivas och en ny att anläggas, med bland annat bark istället för grus på marken, samt nya lekredskap för barn. I projektet ingår även nya utemöbler samt grillar runt hela området, på gårdarna och mot fältet. Mer info på Öppet hus.

Information om föreningens ekonomi

Vi har i december 2014 omförhandlat ett av våra större lån, och samtidigt amorterat en del av skulden. Med det ränteläge som råder just nu, har vi lyckats få till ett avtal på Nordea med rörlig ränta som gör att vi ytterligare sänker våra räntekostnader med en betydande summa pengar. Resultatet för 2014 kommer, som vi tidigare flaggat för, att vara negativt beroende på det nya regelverket K2/K3. Det innebär inte att vi som förening har en dålig ekonomi. Vi har intäkter som täcker de löpande kostnaderna och driften av föreningen, varför vi tagit beslutet att inte höja några avgifter 2015.

Viktiga datum fram till sommaren

Söndag den 1 mars: Invigning av nya föreningslokalen. Fika, bullar och saft.
Torsdag den 12 mars: Öppet hus, klockan 18.30
Lördag den 25 april: Vårstädning, klockan 10.00. Mer information följer.
Torsdag den 21 maj: klockan 19.00, årsstämma Brf Fyrskeppet – kom ihåg att skicka in motioner i tid.
Vi ses under våren! /Styrelsen

Föreningslokalen
feb 5, 2015 |  Den nya föreningslokalen står klar, dock utan möbler och annat som kommer att göra den till just en föreninslokal. Vi hoppas att allt kommer att stå klart i slutet av februari. /Styrelsen

Information om tvättbokning
jan 23, 2015 |
Från och med den 19 januari så går det att boka två tvättpass åt gången i de nya tvättstugorna. Man kan således boka en hel stor tvättstuga under
ett pass, alternativt boka två stycken samtidigt i separata tvättstugor. /Styrelsen

Kvartalsbrev försenat
jan 20, 2015 |
Som många säkert märkt så har årets första kvartalsbrev inte kommit ut ännu. Orsaken är att vi inväntar ett färdigdatum för vår nya
föreningslokal. Tanken är att vi får med information om invigningsdatum i kommande kvartalsbrev. /Styrelsen

God Jul och Gott Nytt år
dec 22, 2014 |
Nu tänker vi i styrelsen tacka för detta år som varit och gå över i julledighet. Mycket har hänt under året och mer spännande saker är att vänta under nästa år. Vi kan här också berätta att styrelsen tagit beslut på att inte höja avgiften under 2015 och att vår ekonomi ser ljus ut och står stabilt. Efter årsskiftet kommer första Kvartalsbrevet ut, där får ni läsa mer om vilka spännande projekt som väntar under nästa år. Med detta sagt så önskar vi alla i styrelsen er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! PS. Som vanligt nås vi på mejlen under ledigheter, dock kan våra svar dröja lite mer än vanligt.

Uppdaterad information under Projektsidan
nov 20, 2014 |
Kika gärna in på Projektsidan för att se vad våra kommande och nuvarande projekt är. //Styrelsen

Nu är samtliga tvättmaskiner i drift !
nov 12, 2014 |
10 november 2014 är lite av ett historiskt datum för Brf Fyrskeppet. Nu har vi samtliga nya tvättstugor i drift, vilket förstås är väldigt glädjande. För er som inte sett dem, det är toppmoderna maskiner, fräsch inredning, här finns manglar och en ny typ av torktumlare som är miljövänliga.
Utöver detta så kan man även boka tvättstugan via internet eller via sin mobil direkt. Instruktioner om hur detta fungerar finns under fliken "Dokument".
Vi tar gladeligen emot era synpunkter gällande allt ni kan komma på om tvättstugorna. November är en testmånad då vi ser hur bokningar och annat
fungerar, och om något behöver ändras i systemet. Så har du idéer om bättringar, mejla till föreningens styrelse.

Gamla tvättmaskiner och all utrustning från gamla tvättstugorna kommer att monteras ned och förvaras tillfälligt i ett förråd. När nya utrymmen
frigörs finns mer plats för cyklar och barnvagnar, dessa utrymmen öppnar vi upp efter att vi sett över dem.

/Styrelsen Brf Fyrskeppet

Byte av lösenord till tvättstugebokningen
nov 6, 2014 |
Förtydligande kring hur man byter lösenord för tvättstugebokningen finns nu under Dokument, med titeln Byta lösenord. /Styrelsen

Instruktion till elstolparna & Skötselanvisningar för våra nya fönster
nov 4, 2014 |  Finner ni under dokument. /Styrelsen

Stort engagemang under städdagen
okt 26, 2014 |

Återigen blev det en stor uppslutning med deltagare på höstens städdag. Vi hann rensa källare (som vanligt en hel del bråte), vi rensade buskar och
hade visning av de nya tvättstugorna. Korvgrillningen blev också populär och det gick åt några hundra korvar, också ett utmärkt tillfälle att hinna talas vid, vilket många passade på att göra. Många hade förslag på små finesser i tvättstugorna, något vi i styrelsen är tacksamma för. Tillsammans hjälps vi sakteliga åt att göra allt lite bättre. Till våren ses vi igen, stort tack för allas engagemang denna gång. Snart ska alla tvättstugor vara igång, när detta sker aviserar vi i trappuppgångarna. Nästa invigning blir av den nya föreningslokalen, men det kan dröja ett
tag till. Vi tar gärna emot förslag på vilka aktiviteter ni kan tänka er att ha i nya föreningslokalen.

/Styrelsen

Välkomna till höstens gårdsstädning den 18 oktober
okt 14, 2014 |  Välkomna till höstens stora städdag där vi plockar skräp och fräschar upp i rabatter och buskar. En plan är att arbeta mer strategiskt med rensning
inför nästa vårstädning, då vi kommer att fixa till och beskära buskar i större utsträckning. Vi ser också till att rensa rent i källargångarna.
Vi uppmanar därför boende från alla gårdar och längor att komma ut och göra fint i närområdet. Vid kraftigt oväder/regn så ställs städdagen in.Tidsplan:

17-20 oktober: containrar finns utställda

Lördagen den 18 oktober, cirkatider:

Klockan 10: Samling och genomgång på ”mittengården” (Fyrskeppsvägen 48-50)

Klockan 12: Korvgrillning, saft och kaffe

Klockan 13: Vi fortsätter med höststädningen

Klockan 14-16: Vi avslutar årets höststädning och samlar in redskap och skräp.Trädgårdsgruppen

För den som vill fördjupa sina kunskaper och engagera sig i att påverka utemiljön så finns möjlighet att diskutera och ansluta med
Trädgårdsgruppen. Den leds av Maria Warenmark, vill man anmäla intresse så kan man kontakta henne på maria_warenmark@hotmail.com. /Styrelsen

Grävarbeten för ny elkabel
okt 8, 2014 |
Som några kanske har noterat så pågår det grävarbete med maskin på mittengården (Fyrskeppsvägen 48-50). Det är vår tvättstugeentreprenör som lägger ny elkabel i marken. Orsaken är att elkapaciteten behöver stärkas i och med bygget av nya tvättstugor. I samband med grävarbeten förbereder man även med nya rör i marken, för eventuella framtida behov. När arbetena är klara så ska marken återställas som den var innan. /Styrelsen

Nya tvättstugorna
okt 7, 2014 |
Under fliken "Dokument" finner ni information om placering, tvätt- och öppettider, felanmälan och bokning för våra nya tvättstugor. Dokumentet heter "Tvättstugorna" /Styrelsen

Motion gällande bilpool
okt 6, 2014 |   På stämman fick styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till att upplåta p-platser åt ett bilpoolsföretag.
 
Styrelsen har varit i kontakt med 2 företag (Sunfleet och Bilpoolen.se) och tyvärr var ingen intresserad av ett samarbete just nu. De skulle
återkomma om de har behov framöver./Styrelsen

Basinformation BRF Fyrskeppet
okt 3, 2014 |  Basinformationen för vår förening är uppdaterad, ni finner den som tidigare under fliken "Dokument". //Styrelsen

Information om ny föreningslokal
okt 3, 2014 |  I skrivande stund har Brf Fyrskeppet ingen egen föreningslokal, inte heller något styrelserum ( möten hålls på annan plats). Som alla säkert läst i senaste Kvartalsbrevet så renoveras lokalen på Fyrskeppsvägen 52, där en del blir tvättstuga och delen mot baksidan blir föreningslokal. De får separata entréer. Framtida styrelserummet kommer också att finnas här, dock lite avskiljt från lokalen och bakom tvättstugan. Tidsplanen håller på att fastställas just nu och så när vi vet mer så kommer hemsidan att uppdateras. Detta betyder en fortsatta oljud i området (mittengården) till följd av byggnadsarbeten och vi hoppas på överseende med detta. Öppet hus, ett forum där medlemmar kan komma med idéer och ställa frågor till styrelsen kommer att fortsätta när vi har vår nya lokal färdig. ´ /Styrelsen

Våra rabatter
sep 26, 2014 |
Våra rabatterDe flesta av oss är säkert intresserade av att det ser trevligt ut på våra gårdar. Ett första steg till det är att Trädgårdsgruppen har fått i
uppdrag av styrelsen att ta fram en plan för skötsel och underhåll av våra rabatter. Tanken är att buskarna successivt ska föryngringsbeskäras och
att det närmast portarna ska finnas utrymme för att plantera t ex lite fina perenner om de som bor vid porten vill det. Planen kommer att tas
fram under vinterhalvåret och förhoppningsvis har vi till våren ett tydligt stöd hur vi ska arbeta med våra rabatter och hur mycket pengar vi
avsätter till det.Ett första steg görs dock nu på städdagen den lördagen den 18 oktober. Då det är lämpligare att beskära buskarna framåt våren ägnar vi städdagen
till att helt enkelt rensa ogräs för att snygga till och bereda för vårens arbete.Vill ni vara med i Trädgårdsgruppen kan ni kontakta Maria Warenmark, maria_warenmark@hotmail.com/Styrelsen och Trädgårdsgruppen

Kvartalsbrev, september 2014
sep 23, 2014 |  Kvartalsbrev, september 2014Vi hoppas att alla haft en härlig sommar. Under våren har vi avverkat en årsstämma som genomfördes i mycket positiv anda. Vi inledde också efter
mycket styrelsearbete bygget av våra nya tvättstugor på fyra olika adresser inom föreningen. Vi lät också ta fram en underhållsplan, som syftar till att ge styrelsen och medlemmarna en översyn av vilka behov vi har av renoveringar och underhåll några årtionden framåt. Underhållsplanen ligger till grund för att börja budgetera och renovera våra trappdörrar och också eventuellt våra trappuppgångar. I nuläget tittar vi närmare på detta och återkommer med besked längre fram.Tvättstugorna invigs i höst
Vi vet att de flesta, precis som vi, länge önskat oss nya moderna tvättstugor. Projektet är i mål nu i höst. Det blir alltså fyra nya tvättstugor på adresserna Fyrskeppsvägen 78, 52,30 och 33. Två stora tvättstugor, där två kan tvätta samtidigt och som har grovtvättmaskiner, finns på Fyrskeppsvägen 52 och 33. Vi kommer att stänga ner de gamla tvättmaskinerna då elen inte räcker till att driva allt samtidigt. Invigning sker alltså under hösten och vi planerar rundvisning med fika och utkvittering av elektroniska nycklar. Detta kommer att aviseras i trappuppgångar.Ny föreningslokal ger ökad trivsel
Under hösten pågår parallellt renovering av lokalen på Fyrskeppsvägen 52,intill nya stora tvättstugan. Här blir en ny attraktiv föreningslokal som
man kan boka, med nytt pentry, gott om glas och tallrikar, ny wc och nyinredning. Lokalen är stor och vi tänker oss även att kunna ha till
exempel pingisbord i lokalen. Trivselfaktorn har varit viktig för oss, så därför kan man vänta sig att det blir en riktigt fin lokal som står klar
under hösten.Nya och säkrare cykelställ
Styrelsen utreder under hösten möjligheter att anlägga nya moderna och säkra cykelställ i området. Förhoppningen är att detta sker innan snön
faller. Det betyder också att cyklar kommer att behöva flyttas en kort tid under arbetena. Mer information följer. /Styrelsen

Svar på byggplanerna på Nytorps Gärde
aug 28, 2014 | I slutet av augusti gick tiden ut att svara på de byggplaner staden har på närliggande Nytorps gärde. BRF Fyrskeppet hade naturligtvis synpunkter då vi är direkt berörda av bygget. Under fliken "Dokument" kan ni läsa styrelsens svar till samrådet i sin helhet. Föreningens svar har skickats in till Stockholms stad. /Styrelsen

Boka in den 18 oktober i kalendern
aug 26, 2014 | Då är det nämligen dags för årets höststädning. Vi träffas som vanligt på mittengården (Fyrskeppsvägen 48-50) och delar ut redskap. Vi hjälps också åt att röja saker som andra lämnat kvar i källarförråd. Containrar kommer som vanligt finnas på plats. Korvgrillning efteråt, vi ses den 18 oktober klockan 10! Vi hoppas på samma fina uppslutning som under vårstädningen. PS. Mer information följer i kommande kvartalsbrev. /Styrelsen

Byggarbeten medför en del oljud
aug 17, 2014 | Sedan försommaren pågår nybyggnation vid några adresser i vår förening;33, 30, 52 och 78. Det är våra nya tvättstugor som byggs och som invigs till hösten. Arbetena innebär bland annat bilning av betonggolv vilket gör att det kommer att föras en del oväsen. Vi hoppas på överseende med detta. Berörda portar har aviserats av entreprenören, och arbetena ska pågå dagtid vardagar cirka 8-17. Har ni några frågor om tvättstugorna är ni välkomna att kontakta styrelsen. //Styrelsen

Sommarläge i Brf Fyrskeppet
jun 15, 2014 | Nu går Brf Fyrskeppets styrelse in i sommarläge, det betyder i praktiken att vi inte håller några fysiska styrelsemöten under en period. Styrelsen är dock alltid nåbar via mejl (kontakt@brffyrskeppet.se). Observera att det kan ta något längre tid att få svar från oss under denna period. Under sommaren kan man alltid kontakta vår tekniska förvaltare. Kontaktuppgifter hittar ni under flikarna "Felanmälan" samt "Förvaltning". Trevlig sommar önskar vi i styrelsen!

Mycket spännande väntar framöver
jun 4, 2014 | Efter en årsstämma i mycket positiv anda väntar en hel del spännande projekt framöver. Redan nu är nästan en av fyra tvättstugor klara. Ytterligare tre ska färdigställas fram till hösten. Frågan om nya tvättstugor har diskuterats länge, men snart står de alltså klara, något som också gör vår förening ännu mer attraktiv. Vi planerar en gemensam rundvisning och invigning när alla tvättstugor står startklara, räkna med att det blir i början av hösten. Framför oss har vi planer på ytterligare underhåll, det handlar om en uppfräschning av våra stiliga portdörrar från 1950-talet, samt ommålning av svarta järndetaljer. Inställningen är naturligtvis att dörrarna bevaras i originalskick, men de är i behov av renovering. Utöver detta ligger förstås planerandet av våra utemiljöer inom en snar framtid. Vi kommer också att se över möjligheter att inleda ett samarbete med en bilpool. Det finns många planer och tankar i styrelsen, och vi ser gärna att fler medlemmar kommer med tips och ideer, till exempel under Öppet hus, som drar igång igen i höst. En bostadsrättsförening gynnas alltid av att ha engagerade medlemmar. Efter årsstämman höll vi vårt obligatoriska konstituerande möte. Så här ser rollerna ut för Brf Fyrskeppets ledamöter efter årsstämman: Jani Pirttisalo, Ordförande Björn Westerberg, vice Ordförande Sara Engström Askelin, Sekreterare Anna Sundin Barroso, Kommunikation Lena Fohlin, Kassör Pierre Brice Beguinet-Hellsing, Kassör Thomas Olofsson, Suppleant Rasmus Hagman, Suppleant Med detta önskar vi alla en riktigt härlig sommar, Jani Pirttisalo, Brf Fyrskeppet

Gräsklippning
jun 4, 2014 | PT Gruppen meddelar att de ligger efter med gräsklippning och trimning pga havererade arbetsredskap. //Styrelsen

Protokoll Årsstämma 2014
jun 3, 2014 | Under "Dokument" finner ni nu protokollet från Årsstämman 2014.

Föreningslokalen
jun 2, 2014 | Föreningslokal samt styrelserum är tillfälligt stängda och öppnar igen i höst när renoveringarna är klara. //Styrelsen

Tack för engagemanget under årsstämman
maj 26, 2014 | Ett stort tack till alla er som kom på årsstämman, ställde frågor och till er som skickat in motioner. Tack också för det beröm ni gav oss i styrelsen under stämman. Det värmer och gör att arbetet för oss blir så mycket roligare. I år hade vi en ny ordförande för stämman, Kerstin Frykberg-Andersson, från vår medlemsorganisation Bostadsrätterna, något som uppskattades av många. Inom kort kommer protokoll från årsstämman ut till alla inom BRF Fyrskeppet. Vi vill också passa på att hälsa nya ledamöter och suppleanter välkomna till styrelsen. Vi hoppas att fler väljer att engagera sig i styrelsearbetet, ta kontakt med valberedningen och anmäl intresse, det går bra att göra närsomhelst. Vi återkommer framöver med nya hålltider för sommaren och hösten, så håll utkik bland annat här på hemsidan. Årsredovisningen för 2013 finner ni nu även under fliken "Dokument". /Styrelsen

Tidsplan tvättstugebygget
maj 15, 2014 | Så har nu starten gått för bygget av våra nya tvättstugor, nedan finner ni den aktuella tidsplanen. Fyrskeppsvägen 78 29/4 vecka 18 -- 23/6 vecka 26 Fyrskeppsvägen 33 26/5 vecka 22 -- 14/7 vecka 29 Fyrskeppsvägen 30 4/8 vecka 32 -- 22/9 vecka 39 Fyrskeppsvägen 52 11/8 vecka 33 -- 29/9 vecka 40

Glöm inte bort samrådsmötet idag
maj 14, 2014 | Glöm inte bort att det hålls ett samrådsmöte idag den 14 maj kl 16-20 i Björkhagens skola där vi bom boende kan besöka för att få information eller framföra synpunkter. /Styrelsen

Stockholm Stads Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen
maj 8, 2014 | Stockholm Stad har tagit fram ett förslag på program för utveckling av området Hammarbyhöjden-Björkhagen. Programmet är på samråd under perioden 6 maj - 29 augusti. Det hålls ett samrådsmöte den 14 maj kl 16-20 i Björkhagens skola som du som boende kan besöka för att få information eller framföra synpunkter. Vill du även vara med och påverka hur Nytorps Gärde kan utvecklas bjuder Stockholm Stad in till "Öppet Hus" vi Nytorpsbadet 15-17 maj, torsdag och fredag kl 12-20 kl 11-16. Gå in på http://bygg.stockholm.se/hammarbyhojden-bjorkhagen om du vill läsa mer. //Styrelsen

Status fönsterprojektet, maj 2014
maj 7, 2014 | * Samtliga lägenheter har nu fått nya fönster och balkongdörrar. * Slutbesiktning kommer att ske den 28e maj, detta aviseras. * Montering av koppartrösklar och justeringar av förekommande marmorskivor börjar den 12 maj - aviseras * 21 av 160 källarfönster är utbytta, aviseringar för tillträden till förråd börjar den 8 maj. * Källarfönster: galler renoveras och återmonteras, rost tas bort och målas. * Bollskydden framför källarlokaler tas bort. * Putsskador runt fönster kommer att åtgärdas separat som kommande underhåll. Vi hoppas att alla är nöjda med projektet så här långt, det är vi. //Styrelsen

Resume Vårstädning
apr 29, 2014 | Rekordmånga hjälpte till med vårfixet Vi var över 60 personer som hjälpte till med källarröj, cykelrensning, gårdsstädning och trädgårdsarbete. En mycket glädjande siffra, tidigare har vi varit som flest mellan 40-50 personer. Det är väldigt kul att se hur många som är engagerade, som kommer med spontana idéer och som vill vara med och utveckla vårt fina område. Nu doftar det kogödsel i våra kvarter, skräpet ur buskarna är borttaget, nya blommor har lagts ut utanför portarna och det ser allmänt trevligt ut i vårt område. Styrelsen hade i år köpt in extra mycket jord och gödsel samt en hel del nya trädgårdsverktyg. Så gott som all jord och gödsel har gått åt. Tre stora containrar fylldes med bråte och trädgårsskräp. Vi vill återigen uppmana våra boende att inte ställa saker i källargångarna, då det medför stora arbetsinsatser och extrakostnader för eventuell bortforsling. När det gäller verktyg kan man när som helst mejla styrelsen och be att få låna om man vill fixa och plantera mer. En av våra medlemmar har sett till att ordna fram så kallade pallkragar, som är alldeles utmärkt att plantera jord och blommor i. Vill du ha ett par pallkragar i ditt område och ta hand om en plantering? Hör i så fall av dig till styrelsen. Ett stort tack till alla er som hjälpte till med vårstädningen! Vi ses igen i höst. Styrelsen

Öppet hus 5e maj
apr 29, 2014 | Vi vill påminna om att det är Öppet hus måndagen den 5 maj i föreningslokalen, klockan 18.30. Kom förbi och snacka, ställ frågor eller kom med idéer kring ditt boende. Delar av styrelsen kommer att närvara. /Styrelsen

Viktig information om cykelrensningen
apr 28, 2014 | Info om bortforslade cyklar Som styrelsen tidigare aviserat på hemsidan, i Kvartalsbrevet samt i trappupgångar, så har det nu skett en cykelrensning. Totalt omkring 60-80 cyklar var omärkta och fördes bort (exakt siffra återkommer vi med i en resumé över städdagen). Samtliga velocipeder är nu magasinerade i två av föreningens förråd. Cykelröjargänget har varit försiktiga vid rensningen, cyklar som varit omärkta, som haft pumpade däck och sett använda ut, har låtits vara kvar i cykelförråden. Detta till trots så kan det hända att någon saknar sin cykel, någon kan ha varit bortrest, missat alla aviseringar eller helt enkelt glömt att märka cykeln, så att cykeln av misstag magasinerats. Om man saknar sin cykel så kontaktar man styrelsen. Där beskriver man sin cykelmodell samt i vilket förråd den stått. Inte svårare än så. Cyklarna som magasinerats kommer att förvaras inom föreningen i sex månader. Vad som händer sedan med cyklarna är ännu inte bestämt. /Styrelsen

Viktig information - vårstädning 27 april
apr 22, 2014 | Senast under städdagen ska cyklar ha märkts upp med svarta märkband som delats ut med senaste Kvartalsbrevet. Fler märkband delas ut under städdagen. Omärkta cyklar kommer att bäras till vårt förråd för magasinering, detta hjälås vi åt med under städdagen. Märkta cyklar får vara kvar. Vi vill poängtera att en del medlemmar fortfarande ställer saker i källargångarna, något som tyvärr belastar föreningens ekonomi i onödan. Så till er som lagt massa prylar i gångarna - vänligen rensa bort snarast, så slipper vi andra göra det åt er. Under vårens städdag kommer vi att fokusera på trädgård, städning och källarröj ( få bort cyklar). Uppdelning i olika arbetslag kommer att ske på mittengården, mer information där alltså. I år har vi gjort en del nya inköp för att underlätta vårt arbete, bland annat fler skottkärror. Trädgårdsgruppen kommer som vanligt att medverka, tala gärna med Maria Wahrenmark när vi ses för att höra hur de arbetar med våra grönområden. Schema, vårstädning: Väder : Vackert och varmt, hoppas vi. Vid ihållnade regnoväder skjuts städningen fram. Datum: Söndag den 27 april Tid: Klockan 10.00 Plats: Mittengården, Fyrskeppsvägen 48-50 Lunch: Korvgrillning med dricka, cirka klockan 12.00 Avslut: Klockan 14-15 Containrar: Kommer att finnas i vårt område 25-28 apruil. OBS: Elskrot får inte slängas i contrainrarna, det innebär merkostnader för föreningen. Separata elcontrinrar ställs ut. Vårhälsningar Styrelsen

Fliken "Dokument" uppdaterad
apr 15, 2014 | Under fliken Dokument är det nu uppdaterat med "Basinformation om föreningen" samt en artikel om vårt snart avslutade fönsterprojekt i tidningen Bo Bättre. / Styrelsen

Sälj och köp hos Loppis-Peter
apr 14, 2014 | På Fyrskeppsvägen 110 finns sedan i mars second hand-butiken "Loppis-Peter". Här finns möjlighet att sälja egna begagnade grejer; man får ett eget bord där man ställer prylarna under en veckas tid. Sedan räknar Peter av det man sålt. Hos Loppis-Peter finns även en hel del begagnade saker att köpa. Mer information finns här: loppispeter.se /Styrelsen

Kvartalsbrev, april 2014
apr 3, 2014 | Kvartalsbrev, april 2013 Viktigt – märk era cyklar Med detta brev har ni fått två svarta märkband: 1. Märk din egen cykel med detta band (ute eller inne). 2. Märk innan den 27 april (vårstädning). Fler märkband? Kontakta styrelsen. 3. Omärkta cyklar kommer att bäras till vårt förråd för magasinering. Tvättstugor Vi kan med glädje meddela att Brf Fyrskeppet under detta år, till hösten, kommer att ha fyra helt nya toppmoderna tvättstugor färdiga i vårt område, i befintliga lokaler som renoveras: Fyrskeppsvägen 30, 31-33 (stor), 78-80 samt 52 (stor). Bygget startar redan nu under våren. Det är bland annat därför cyklar kommer att behöva flyttas. Det betyder att de gamla tvättstugorna kommer att stängas ner och att en del skyddsrum kommer att bli cykel/barnvagnsförråd istället. Tvättstugorna kommer att vara utrustade med bland annat kallmanglar, grovtvättmaskiner och lakansträckare. Till detta hör nya moderna tvättmaskiner som tvättar klart effektivt på 40-50 minuter. Maskinparken är beräknad att klara behovet i vår förening. Vi kommer även att ha ett elektroniskt bokningssystem, mer info om detta följer längre fram. Det blir entreprenören Entema som kommer att bygga våra nya tvättstugor, de har många år i denna bransch. Vi håller medlemmarna uppdaterade i detta projekt löpande. Frågor om tvättstugor kan tas direkt med styrelsen via kontakt@brffyrskeppet.se. Vår-städdag den 27 april Vi kör på i vanlig ordning, om vädret tillåter så möts vi på mittengården klockan 10.00. I år kommer vi att försöka dela in i olika grupper med inriktning på trädgård, källarröjning och gårdsstädning. Vi kommer också att forsla bort omärkta cyklar till ett av våra förråd för magasinering. Mer information om städdagen följer, håll utkik i era trappuppgångar efter information. Årsstämma den 22 maj Styrelsen har beslutat att lägga årsstämman den 22 maj, torsdag. Det blir återigen aulan i Kärrtorps gymnasium som blir mötesplats. Mer information kommer i kallelse. Och glöm inte – Öppet hus den 5 maj, klockan 18-19, ett ypperligt tillfälle att komma med frågor och funderingar. Vårhälsningar, Styrelsen

Snart startar tvättstugebygget
mar 28, 2014 | Styrelsen har under hela hösten inventerat lokaler för att få en bra spridning på våra nya tvättstugor. Vi har nu bestämt att det blir fyra tvättstugor i vårt område, två mindre och två större. Antalet maskiner är beräknat så att det ska täcka föreningens behov. Tvättstugorna kommer att ha grovtvätt, mangel, torkskåp och tumlare, allt modernt. Mer om detta kommer i Kvartalsbrevet som snart delas ut. Så här långt kan vi dock säga att det preliminärt ser ut som att vår entreprenör Entema börjar bygga den första tvättstugan redan i april. Hela projektet väntas vara klart till hösten, även om vi bara så här långt har en preliminär tidsplan. / Styrelsen

Lekplatsen på mittengården
mar 25, 2014 | Hej, Vi ska fräscha upp lekplatsen på mittengården och har börjat med att ta bort staketet. Bedömning gjordes att staketet var i för dåligt skick för att behållas då både träplankorna var slut samt att fästanordningarna hade satt sig. Som planen ser ut nu kommer vi att renovera bänkarna och bordet på lekplatsen. Vi kommer även att slipa av och måla gungställningen samt bättra på lekhusets färg. Vänligen Styrelsen

Trädgårdsgruppen
mar 17, 2014 | Hejsan Trädgårdsgruppen! Resultatet av vår möda i höstas börjar nu sticka upp i form av snödroppar och ännu oidentifierade gröna blad ur rabatterna kring våra hus. Visst är det härligt! 27/4 är vårens städdag och det börjar bli dags att organisera oss igen efter vintervilan. Jag vet att det fanns ett intresse för en inspirationsföreläsning under våren och jag hade tänkt fråga min väninna Marina Rydberg, trädgårdsmästare på prins Eugens Waldemarsudde, om hon ville hålla en sån för oss. Nu är det dock så att hon håller på att göra det sista på en bok om sagda trädgård och är mer än vanligt upptagen. Finns intresse kan jag se mig om efter något alternativ men vi bör väl bli 6-8 intresserade för att det ska vara lönt. Mitt förslag är att vi ses igen i god tid innan städdagen och föreslår måndagen 24/3 kl 18.30 utanför nr 50 alt i lokalen i nr 80, vid otjänlig väderlek. Då kan vi se över och planera nya förbättringar, vilka rabatter ska vi ge oss på, se om vi behöver beställa jord och handla/byta växter. Gårdsgrupperna kan åter komma i kontakt med varandra och göra mer detaljplanering. Jag hoppas många vill vara med och ta gärna med en intresserad granne om du har. På återseende Maria W i 37:an

Entreprenör för tvättstugorna
mar 11, 2014 | Den 10e mars tog styrelsen enhälligt beslut om att det blir Entema som blir vår entreprenör när vi bygger våra nya tvättstugor. Mer information om byggstart mm kommer inom kort. Med vänlig hälsning, Styrelsen

Våren är här
mar 10, 2014 | Våren har kommit och det bekräftas genom att styrelsen har beställt upptagning av vinterns sand i området. Arbetet kommer att påbörjas nu i veckan. Styrelsen

Vad är på gång ?
mar 3, 2014 | Arbetet med att få fram nya tvättstugor är igång och vi har fått in 2 offerter. Beslut om vilken entreprenör det blir tas inom en månad. Fönsterprojektet har nu pågått i 5 månader och det är inte månader kvar nu tills vi alla har nya fönster. När lägenheterna är klara påbörjas arbetet med källarfönster och trappuppgångar. Vi planerar även för en cykelinventering till våren för att optimera våra lokalutrymmen, mer information om detta kommer inom kort. Med vänlig hälsning, Styrelsen

Film om Kärrtorp
mar 3, 2014 | Här finns en länk till en film om Kärrtorp ( finns även på sidan "OM") http://www.youtube.com/watch?v=WN96cq6ZJd0

Dags för årets första Öppet Hus
feb 7, 2014 | Nu är det återigen dags för vårt öppna forum Öppet hus. Här har man möjlighet att komma med frågor, synpunkter, idéer eller bara rent allmänt träffa styrelsen för att diskutera. Klockan 18.30, måndag den 10 februari i föreningslokalen. Varmt välkomna! /Styrelsen

Kalendarium 2014
jan 31, 2014 | Nytt år , nya datum Öppet hus 10:e februari samt 5:e maj Vårstädning 27:e april Årsstämma 22:a maj Mer information om vårstädning och årsstämma kommer i kommande nyhetsbrev.

Lokalen i 52:an
jan 15, 2014 | Hunddagiset har tillfälligt evakuerats till lokalen i 52:an då en vattenläcka gjort att de för tillfället inte kan husera i de tidigare lokalerna.

Kvartalsbrevet december 2013
dec 19, 2013 | Under hela hösten har styrelsen arbetat parallellt med flera projekt, utöver våra ordinarie förvaltarfrågor. I början av december jobbade vi med hela sju projekt samtidigt. Det har med andra ord varit en hel del att göra. De som besökt Öppet hus under hösten har redan fått informationen, som också funnits på den gamla hemsidan; styrelsen beslutade tidigare att stryka samtliga föregående förslag gällande tvättstugor. Istället har vi lagt ner mycket arbete på en egen fullständig inventering av våra lokaler. Vi har klubbat ett beslut om att gå vidare med fyra tvättstugor spridda över vårt område, i redan befintliga lokaler. En av dem tar en del av lokalen på Fyrskeppsvägen 52 i anspråk. I lokalerna ska vi ha nya energisnåla maskiner som tvättar snabbt. Vi ska såklart även ha ordentliga torkskåp samt manglar och grovtvättmaskiner i några av tvättstugorna. En lösning som vi också siktar på är ett elektroniskt bokningssystem som gör att man kan boka vilken tvättstuga som helst som är ledig. Vi tittar nu på olika lösningar gällande entreprenad för hela projektet. Man kan dessvärre inte rusta upp våra befintliga tvättstugor då utrymmena är skyddsrumsklassade, däremot kommer vi att kunna nyttja dessa lokaler för till exempel cyklar och barnvagnar. Tvättstugeprojektet har vi redan budgeterat för. Som de flesta säkert sett så har vi anlitat Securitas för att sköta p-bevakning på våra fastigheter. De kör igenom våra områden i tid och otid, vi vill därför påminna om att det råder p-förbud på våra gårdar. Ett lätt sätt att undvika p-böter. Avtalet med Securitas löper över 36 månader. Efter en del strul med teknikaliteter är nu vår hemsida www.brffyrskeppet.se färdig. Här finns både funktioner och information från den gamla hemsidan samtidigt som det finns en hel del nytt. Ta gärna en titt och surfa runt lite. Om ni hittar något ni saknar eller tycker är otydligt så får ni gärna upplysa oss om detta. Vi arbetar kontinuerligt med hemsidan då det finns en del saker som behöver förfinas. Kvartalsbrevet kommer också att finnas upplagt på vår nya hemsida. Efter en del förseningar på grund av omfattande putsskador under fönsterbytet har nu entreprenören Fog & Fönster AB satt in ett extra arbetslag för att jobba ikapp. Vissa putsskador kunde entreprenören åtgärda, de är dock fler än beräknat, som en del av vårt underhåll. En del förseningar har också berott på att det varit dåligt undanplockat vid fönster. Som mest var projektet cirka tio dagar försenat, entreprenören beräknar dock att komma ikapp. Noteras bör att styrelsen överväger en kommande åtgärd med just putsskador runt fönster, som en del av underhållet av våra fastigheter. Vi vill inte ha nya fönster och en massa gamla putsskador. Detta beräknar vi att dra igång med under våren. Flera har undrat hur vi kommer att göra med våra stiliga trappdörrar i ek från 1950-talet. Såklart ska vi behålla dem. Många är dock i dåligt skick och behöver renoveras. Vi i styrelsen har tittat på en del dörrar och trappuppgångar och konstaterat att det behövs en uppfräschning. Även svarta järndetaljer behöver slipas och målas om – en ansiktslyftning av våra trappuppgångar helt enkelt. Ännu finns inget beslut på när eller hur, men vi räknar med att ett sådant beslut kommer under nästa halvår. En noggrannare inventering kommer att göras i ett första skede, efter årsskiftet. Styrelsen har beslutat att låta ta fram en underhållsplan. Detta ger en mer överskådlig bild av våra renoveringsbehov och är tänkt att användas på lång sikt och för kommande styrelser. Det är också ett värdefullt verktyg och underlag för framtida budgeteringsarbeten och övrig ekonomisk planering. I dagsläget ser vi över en del offerter från olika leverantörer för att bedöma prisläget. Ekonomin ser bra ut och vi ligger som beräknat enligt budget. Ett av föreningens lån har förhandlats om där vi fått en ränta på 2,67 procent, lånet löper över tre år, att jämföra med föregående ränta på detta lån som var på 3,77 procent. Det innebär en besparing på 357 000 kronor per år i räntekostnader. /Styrelsen _______________________________________________________________________________________________

Öppet hus fortsätter nästa år
dec 19, 2013 | Vårt öppna forum Öppet hus kommer att leva kvar även under nästa år, vid fyra olika tillfällen. Under hösten hann vi med tre träffar, vilket var lite för ofta, men det var en testperiod. Nästa Öppet hus är måndagen den 10 februari, klockan 18.30-19.30 i föreningslokalen. Välkomna då. _______________________________________________________________________________________________

Snart uppehåll i fönsterrenovering
dec 9, 2013 | Vår fönsterentreprenör Fog & Fönster AB kommer att hålla en sista informationskväll för det här året. Mötet är den 18 december och gäller endast boende på Fyrskeppsvägen 41-45 samt 28-30 (hus 3 och 4). Avisering kommer att ske till berörda. Observera också att Fog & Fönster har julstängt, dvs uppehåll i projektet, vecka 52 samt vecka 1 nästa år. Styrelsen _______________________________________________________________________________________________

Kvartalsbrevet kommer ut i december
dec 5, 2013 | Vårt andra kvartalsbrev kommer att delas ut i mitten på december. Tillsammans med den kommer även ett informationsblad om ventilation och hur man effektiviserar den bäst i sin lägenhet, att dimpa ner i brevlådan. I kvartalsbrevet kommer man att kunna läsa om de sju projekt, utöver ordinarie förvaltningsfrågor, som styrelsen arbetat med under hela hösten. /Styrelsen _______________________________________________________________________________________________

Nu blir vi medlemmar i Bostadsrätterna
dec 4, 2013 | Styrelsen hade i uppdrag att se över ett medlemskap i en branschorganisation för bostadsrättsföreningar. I slutet av november beslutade vi att gå med i Bostadsrätterna (fd SBC). Medlemskapet innebär att Brf Fyrskeppets medlemmar kommer att få hem tidningen Din bostadsrätt fyra gånger per år, ett kursutbud för styrelsemedlemmar, styrelserådgivning samt en del annat. Bostadsrätterna har cirka 6000 medlemsföreningar i Sverige. Vi lägger upp mer information om detta på vår nya hemsida så småningom. Styrelsen _______________________________________________________________________________________________

Vi arbetar med nya hemsidan
nov 29, 2013 | Hej! Äntligen är så vår nya hemsida på plats. Dessvärre så raderades de senaste inläggen av vår förre leverantör varför historiken inte finns med till fullo. Vi kommer att göra vårt yttersta för att återställa inläggen så gott vi kan. Det finns fortfarande en del att arbeta på men ha tålamod och - framförallt låt oss gärna veta vad ni saknar: kontakt@fyrskeppet.se. Vi arbetar kontinuerligt med hemsidan, den är helt klar inom kort. Styrelsen _______________________________________________________________________________________________

Viktig information om p-bevakning
nov 29, 2013 | Från och med den 1 december 2013 kommer företaget Securitas att sköta parkeringsbevakningen på våra gårdar. Det innebär att man från och med detta datum kan bli bötfälld om man parkerar på gårdarna eller på andra platser inom våra fastigheter där det råder parkeringsförbud. Det finns ett fåtal parkeringsplatser kvar att hyra, både med elstolpe och utan. Är du intresserad av en p-plats? Kontakta vår förvaltare T&T Förvaltning och deras hyresavdelning: 08-562 559 20 eller hyresavdelningen@ttf.se. Allmänna frågor kring p-bevakning inom föreningens fastigheter besvaras på: kontakt@brffyrskeppet.se eller på telefon 08-659 55 00. Styrelsen _______________________________________________________________________________________________