Välkommen till Brf Fyrskeppet

Eldningsförbud
jun 18, 2019 |  Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Stockholms län. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Förbudet omfattar hela Stockholms län och gäller tillsvidare. Se länk till Stockholms Brandförsvar för att hålla dig uppdaterad.https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldningsforbud//Styrelsen

Trevlig sommar önskar nya styrelsen
jun 11, 2019 | Tack till alla som närvarade på årsstämman och gick igenom ytterligare ett verksamhetsår för denna förening. Stämman valde en ny styrelse och vi har konstituerat oss enligt följande:  Anna Sundin Barroso – Ordförande Dan Alås – Vice ordförande Fredrik Swan – Kassör Daniel Ericsson – Biträdande kassör Annica Lundquist – Sekreterare Thomas Olofsson – Ledamot Chris Lindblom Carlsson – Ledamot Bodil Håkansson – Suppleant Sophie Kaiserfeld – Suppleant Med denna nya konstellation känner vi oss trygga med att ta hand om höstens projekt, som ni vet kommer att fokusera på dränering, fasader och stammar. Ha en riktigt fin sommar!   /Styrelsen

 

Om BRF Fyrskeppet

Namnet Kärrtorp härstammar från ett torp 1790. Torpet, som bar namnet ”Kärrtorpet”, byggdes om 1895 och finns faktiskt fortfarande att beskåda strax väster om Kärrtorps centrum, mittemot Skarpnäcks nya skola. Området som nu är stadsdelen Kärrtorp tillhörde tidigare egendomen Hammarby, som förr tillhörde Nacka. Efter ett köp 1930 blev så Hammarby en del av Stockholm stad, tillsammans med Kärrtorp. 1959 gick det att läsa om det snart färdigställda Kärrtorps centrum i marsnumret av Skarpnäcks församlingsblad.

Läs om vår historia

Felanmälan

När gör jag en felanmälan? Stopp i avlopp, kallt i lägenheten, dörrar som smäller, tvättmaskiner som inte fungerar, drag från fönstret är några exempel på när du gör en felanmälan.

Felanmälan: Tel 0771-722 722
Fastighetsjour: Tel 08-18 70 00
Störningsjour: Tel 08-551 121 71

Gör en felanmälan

Lokaler

Föreningen har en övernattningslägenhet samt en föreningslokal tillgängliga för medlemmar och hyresgäster. Bokning av lokalerna sker genom ett bokningssystem via webben. Klicka här för att komma dit »

Det går även att boka via bokningstavlorna vid tvättstugorna i port 33 och 52. Betalning sker via faktura månaden efter. Den blåa brickan har ersatt nyckel, varför någon utkvittering av nyckel ej behövs vid tillfället.

Läs om bokning